زینب طاهری بازداشت شد | زینب طاهری وکیل دادگستری دستگیر شد

زینب طاهری بازداشت شد ، زینب طاهری ظهر به اتهام تشویش اذهان عمومی/تبلیغ علیه نظام

نشر اکاذیب توسط شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد .

زینب طاهری بازداشت شد

زینب طاهری بازداشت شد

زینب طاهری بازداشت شد

خانم زینب طاهری وکیل پایه یک دادگستری که سابقه وکالت محد ثلاث نیز در پرونده خود دارد ظهر امروز بازداشت شد.

خانم زینب طاهری وکیل پایه یک دادگستری ظهر به اتهام تشویش اذهان عمومی/تبلیغ علیه نظام

نشر اکاذیب توسط شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد .

ساعتی قبل کانال تلگرام خانم طاهری خبر دستگیری وی را منتشر کرد.

زینب طاهری وکیل دادگستری دستگیر شد

همچنین در سبز پندار بخوانید:

قاتل بنیتا اعدام شد | حکم اعدام «قاتل بنیتا» اجرا شد + عکس

حکم اعدام محمد ثلاث اجرا شد | محمد ثلاث اعدام شد + عکس