کتک زدن یک جوان در میدان کارآموزی انزلی توسط ماموران راهنمایی و رانندگی تکذیب شد

ضرب‌وشتم یک جوان بوسیله پلیس راهور، شایعه است.

فرد مورد نظر قصد حمله به یک دختر جوان را داشته

که پلیس راهنمایی و رانندگی وی را بازداشت کرده است

ضرب و شتم یک جوان در حضور همسرش توسط ماموران راهنمایی و رانندگی

ضرب و شتم یک جوان در حضور همسرش توسط ماموران راهنمایی و رانندگی

ضرب‌وشتم یک جوان بوسیله پلیس راهور، شایعه است.

فرد مورد نظر قصد حمله به یک دختر جوان را داشته

که پلیس راهنمایی و رانندگی وی را بازداشت کرده است

 

برای دریافت ویدیو کلیک کنید.

ضرب و شتم یک جوان در حضور همسرش توسط ماموران راهنمایی و رانندگی

ضرب و شتم یک جوان در میدان کارآموزی انزلی توسط ماموران راهنمایی و رانندگی

ضرب و شتم یک جوان در حضور همسرش توسط ماموران راهنمایی و رانندگی

کتک زدن یک جوان در میدان کارآموزی انزلی توسط ماموران راهنمایی و رانندگی

ضرب و شتم یک جوان در حضور همسرش توسط ماموران راهنمایی و رانندگی

همچنین در سبز پندار بخوانید:

فیلم حمله با قمه به مامور نیروی انتظامی در کرمان خیابان مهدیه