واکنش جهانگیری به تجمع نه به گرانی و تظاهرات مشهد

واکنش جهانگیری به تجمع مشهد

واکنش جهانگیری به تجمع مشهد

واکنش جهانگیری به تجمع مشهد : اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در واکنش به برخی از اتفاقاتی که

این روز‌ها در کشور می‌افتد اشاره کرد

و گفت: مسائل اقتصادی را بهانه کرده‌اند

که به نظر می‌آید پشت این قضیه مساله دیگری باشد.

که حتماً باید شناسایی شود

کسانی که بانی این قضایا در کشور هستند

دود آن به چشم خودشان خواهد رفت

آنها فکر می‌کنند که با این کار به دولت آسیب می‌زنند

وقتی که جریان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاسی در خیابان اتفاق افتاد

حتما کسی که آن را شروع کرده اند ادامه دهنده

و کنترل کننده پایان آن نخواهند بود

و دیگرانی خواهند بود که بر آن جریان سوار خواهند شد

 

همچنین در سبز پندار بخوانید :

فیلم تظاهرات ها و راهپیمایی ها علیه گرانی + شعار ها و تجمع ” نه به گرانی “

تظاهرات و راهپیمایی مردم مشهد در اعتراض به گرانی

فیلم هشدارهای مهم رهبر انقلاب به صحبت ها و تحرکات اخیر محمود احمدی نژاد

کشته شدن یک نفر و سه مصدوم در جاجرود با گلوله پلیس