ممنوع التصویری وحید یامین پور به علت پرداختن به قانون منع به کارگیری بازنشستگان

ممنوع التصویری وحید یامین پور

ممنوع التصویری وحید یامین پور

مدتی پیش وحید یامین پور در توئیترش ادعا کرده بود که فکر می کند که او را برای اینکه به قانون منع به کارگیری

پرداخته است ممنوع التصویر کرده اند.

او پس از انتشار این توئیت نوشته بود که امیدوارم شایعه باشد و مدیران بازنشسته برای جلوگیری از اجرای این قانون

دست به چنین کاری نزده باشند.

اما در نهایت مشخص شده است که این خبر شایعغه نبوده است و او واقعا ممنوع التصویر شده است. آن هم

به این علت که به موضوع منع به کارگیری بازنشستگان پرداخته است.

او در اکانت توئیترش اظهارات جالبی در این مورد کرده است که برخی از آنها را برای شما آماده کرده ایم و با هم آنها را میخوانیم:

رسانه‌ها نوشته‌اند به خاطر دو تا توییت در مطالبه اجرای قانون، ممنوع التصویر شده‌ام.

احتمالا با تصمیم همان اعضای بازنشسته! امیدوارم شایعه باشد.

ممنوع التصویری وحید یامین پور به علت پرداختن به عدم به کارگیری بازنشستگان

ممنوع التصویری وحید یامین پور به علت پرداختن به عدم به کارگیری بازنشستگان

روحید یامین پور کیست ؟

وحید یامین پور دانش آموخته دانشگاه امام صادق است.

او از فعالین حوزه رسانه است و سابقه اجرا در تلویزیون را داشته است.

او متولد 3 دی 1359 در شهر دزفول خوزستان است.

او سابقه تدریس در دانشگاه های امام صادق و باقر العلوم را در پرونده کاری اش دارد.

او پیش از این نیز برای توهین به مسیح علینژاد به تیتر یک رسانه ها تبدیل شده بود.

او به مدت دو و نیم سال مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی بود.

او همچنین در یک دوره کوتاه مدیر کل مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور بوده است.