رفتار خشن و عجیب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار

رفتار خشن و عجیب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار ، فیلمی از توهین فرماندار گلپایگان در فضای مجازی پخش شده است.

رفتار خشن و عجیب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار

رفتار خشن و عجیب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار

ظهر روز سه شنبه 96/11/10 ، بخشدار، شهرداران و همچنین اعضای شوراهای اسلامی شهرهای گلپایگان، گوگد و گلشهر از کارخانه بازیافت گلپایگان و خوانسار بازدید کردند. در جریان این بازدید، حسین فراست فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار رفتار عجیب و خشنی نشان داد.

در این فیلم مشاهده می شود که فرماندار گلپایگان با فریاد به خبرنگار می گوید: “از من عکس بگیری آن قدر میزنمت و از اینجا میندازمت بیرون”.

برای دریافت ویدیو کلیک کنید.

واکنش وزارت کشور به برخورد عجیب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار

واکنش وزارت کشور به برخورد عجیب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگاربهرام سرمست مدیر کل سیاسى وزارت کشور درباره برخورد نامناسب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار اظهار کرد: بنده این موضوع را با استاندار اصفهان مطرح کردم تا جزئیات این اتفاق را مورد بررسى قرار دهد و متناسب با آنچه رخ داده تصمیم گیرى شود.

وى افزود: این برخورد فرماندار با یک خبرنگار به هیچ وجه قابل قبول نیست.

همچنین در سبز پندار بخوانید:

فیلم سوتی شهردار بم در مصاحبه و فراموش کردن کلمات + جزئیات مصاحبه شهردار بم

درگذشت عمو موسی | علت فوت موسی شریفی | بیوگرافی عمو موسی