تاریخ دقیق شروع ماه رمضان 1397 | تاریخ عید فطر 97 + عکس

تاریخ دقیق شروع ماه رمضان 1397

تاریخ دقیق شروع ماه رمضان 1397

تاریخ دقیق شروع ماه رمضان 1397

تاریخ دقیق شروع ماه رمضان 1397 ، رمضان ماه میهمانی خدا ماهی که خداوند پر ارزش ترین شب سال را در آن قرار داده است

تا بندگانش از ثوابی بیشتر هزار ماه عبادت تنها با یک شب عبادت کردن بهره مند گردند

ماه رمضان 1397 در راه است, پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه, اول ماه رمضان 97 می باشد

به مناسبت شروع ماه رمضان 97 متن زیر گرد آورده شده است که با هم می خوانیم

ماه رمضان سال 1397 هجری شمسی (1439 هجری قمری) در پنجشنبه 27 اردیبهشت شروع می شود.

تاریخ پایان ماه رمضان در سال 97

احتمال میرود پایان یا روز آخر ماه مبارک رمضان سال 1439 قمری در ایران برابر با روز پنج شنبه 24 خرداد 1397 خورشیدی و مصادف با 14 ژوئن 2018 میلادی میباشد.

تاریخ دقیق روز عید فطر 97

روز عید فطر ماه رمضان سال 1439 قمری برابر خواهد شد با روز جمعه 25 خرداد سال 1397 خورشیدی به عبارتی مصادف است با 15 ژوین 2018 میلادی

تاریخ دقیق شروع ماه رمضان 1397

متن در مورد ماه رمضان

1. قرآن در آن نازل شده است.

2. روزه گرفتن آن باعث بخشش تمام گناهان گذشته فرد می شود.

3. شب زنده داری هایش باعث بخشش تمام گناهان گذشته فرد می شود.

4. در آن شب قدری وجود دارد که از هزار ماه بهتراست و به عبادت سپری نمودن آن شب باعث بخشش تمام گناهان گذشته فرد می شود.

5. دروازهای دوزخ بسته می شوند .

6. شیاطین سرکش به زنجیر بسته می شوند.

7. دروازهای رحمت الهی باز می شوند .

8. دروازهای بهشت باز می شوند.

9. روزه و نمازش باعث پرهیزگاری فرد می گردد.

10. هر روز زمان افطارباعث شادی روزه دار می گردد.

11. در آخرت باعث شادی روزه داران می گردد.

12. روزه دارانش را از دروازه ریّان وارد بهشت می کند.

13. پاداش روزه دارانش را مستقیما خود الله متعال می دهد.

14. بوی دهان روزه دارانش بنزد الله متعال از بوی مشک وانبر بهتر و خوشبوتر است.

15.همچون سپر انسان را از شر شیاطین و گناهان محفوظ می دارد.

تاریخ دقیق شروع ماه رمضان 1397