جزئیات ماجرای تجاوز به دانش آموزان مدرسه ای در اصفهان

به گزارش خبرگزاری های رسمی کشور در یکی از مدارس ابتدایی اصفهان حادثه ای غیر اخلاقی برای دانش آموزان پیش آمد.

ماجرای این مسئله غیر اخلاقی به این شرح می باشد که یکی از اولیای مربیان مدرسه که پدر یکی از دانش آموزان نیز بوده است

و هیچ رابطه استخدامی با اموزش و پرورش نداشته به صورت کاملا غیرانسانی و اخلاقی به آزار و اذیت دانش آموزان آن مدرسه پرداخته است.

مراجع قضایی خبر از بازداشت این فرد و تشکیل پرونده برای او می دهند.

جزئیات ماجرای تجاوز در مدرسه شهر اصفهان از زبان دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان

علی اصفهانی در این باره اظهار کرد: بعد از اعلام خبر آزار و اذیت تعدادی از دانش آموزان دبستانی

در اصفهان دستور ویژه ای برای پیگیری این خبر صادر و فرد بزهکار که یکی از اعضای انجمن اولیای

آن مدرسه بوده است با قرار قانونی در بازداشت به سر می برد.

ایشان افزود: این مسئله اهمیت و حساسیت بالایی دارد و به همین دلیل به صورت ویژه شعبه بازپرسی دادسرای عمومی

و انقلاب در حال پیگیری این آزار و اذیت می باشد و اخبار و نتیجه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در آخر از خانواده های دانش آموزان خواست تمامی اخبار پرونده را از طریق دستگاه قضایی

استان اصفهان پیگیری نمایند.