فیلم تهدید محافظ رئیس مناطق آزاد مرتضی بانک به سربریدن یک خانم

فیلم تهدید به سر بریدن یک خانم توسط محافظ رئیس منطقه آزاد به دلیل مطالبه گری

فیلم تهدید به سر بریدن یک خانم توسط محافظ رئیس منطقه آزاد به دلیل مطالبه گری

ماجرای تهدید به سر بریدن یک خانم توسط محافظ رئیس منطقه آزاد مرتضی بانک

ساعاتی پیش کلیپی منتشر شده است که جنجال های زیادی به پا کرده است.

گویا در این روز ها آقای مرتضی بانک رئیس شورای منطقه آزاد برای بازدید از این مناطق رفته بوده اند.

که با وضع ناخوشایند مردم مواجه می شوند و چند خانم برای بیان مطالبات خود به انتقاد از عملکرد این مسئول میپردازند و

مشکلات خود را بیان می کنند.

اما گویا این انتقاد ها زیاد به مزاج مقام مسئول خوش نمی آید و شخص همراه این مسئول که به نظر می رسد محافظ او است.

این دو زن را با اشاره تهدید به بریدن سر میکند.

همچنین در قسمتی از این کلیپ خطاب به منتقدین و مطالبه گر ها که برای گرفتن حق خود با او صحبت می کنند می گوید :

بابا مگه ما چند وقته منطقه آزاد شدیم مگه چهل ساله که منطقه آزادیم ؟؟

اگر با دقت فیلم را نگاه کنید متوجه می شوید که درخواست آین خانم ها چیز نشدنی نیست

بلکه حق یک شهروند امروزی است که شاید با یک امضا نیز حل شود.

شاید برایتان عجیب باشد که بدانید خواسته یکی از این خانم ها تنها آسفالت کردن

خیابان محل زندگی شان هست.

فیلم تهدید محافظ رئیس مناطق آزاد به سربریدن یک خانم

البته مسلم است که هدف از محافظ قطعا سر بریدن این خانم ها نبوده است

و صرفا قصدش متراکم کردن این جمعیت بوده است

اما آیا باید اینچنین حرکاتی را از افراد نزدیک به یک مقام مسئول مشاهده کنیم ؟

آیا باید با تهدید های کودکانه جمعیتی که برای گرفتن حق خود مطالبه می کنند را متراکم کرد ؟

همچنین در سبزپندار بخوانید :

حمید رضا عارف | بیوگرافی حمیدرضا عارف و مسئولیت ها و پستش در کمیته ملی المپیک

پست جنجالی علی کریمی در اینستاگرام در مورد گرانی و قول مسئولین