سبزپندار

film atash zadan daftar roznameh varzeshi

فیلم آتش زدن دفتر روزنامه خبر ورزشی توسط گروه ری استارت محمد حسینی

 فیلم آتش زدن دفتر روزنامه خبر ورزشی توسط گروه ری استارت + جزئیات فیلم آتش زدن دفتر روزنامه خبر ورزشی فیلم آتش زدن دفتر روزنامه خبر ورزشی توسط گروه ری استارت دفتر روزنامه خبر ورزشی توسط گروه ری استارت مجری فراری سید محمد حسینی به آتش کشیده شد.  به گفته این گروه خائن : به خاطر اینکه خبر مهم ما را در برنامه نود پخش نکردند ما هم دفتر «روزنامه خبر ورزشی» را آتش زدیم. امید است هر چه سریعتر این گروه خرابکار دستگیر شوند. فیلم آتش زدن…

  • 29 نوامبر 2017
  • 0 دیدگاه