افزایش قیمت آب ، برق ، گاز | شرایط و چگونگی افزایش قیمت آب ، برق ، گاز شرایط افزایش قیمت آب، برق و گاز مشخص شد آیا قیمت آب و حامل های انرژی افزایش می یابد؟ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: اعمال افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی فقط به پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیئت وزیران امکانپذیر است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد درخصوص مصوبات آخرین جلسه این کمیسیون، اظهار کرد: در این جلسه از سوی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، بررسی های لازم درخصوص برخی…