افزایش وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان | مبلغ وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان میشود افزایش وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان برای هر زوج از سال ۹۸ به گزارش ایرنا، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مبلغ وام ازدواج در صورت تصویب به ۲۵ میلیون تومان برای هر فرد خواهد رسید حجت الاسلام آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش مبلغ وام ازدواج یکی از پیشنهادهای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم است که در صورت تصویب از سال ۹۸ به قانون تبدیل…