مهدی پیتی کیست؟ دستگیری فردی که مردم را در پارک ها به آتش میکشید دستگیری مهدی پیتی شروری که مردم را آتش میزد به گزارش مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فردی ملقب به پیتی که در پارک ها مردم را به آتش میکشید با تحقیقات گسترده و کمک های مردمی دستگیر شد. بعد از انتشار فیلمی از مردی که در پارک های تهران برای تفریح مردم را به آتش میکشید، پرونده ای در پلیس تهران برای دستگیری این فرد تشکیل شد.رئیس پلیس تهران بزرگ…