گاهی بی‎خوابی و یا عدم توانایی در سریع به خواب رفتن می‎تواند کلافه کننده و مشکل ساز شود. برای حفظ آمادگی در روزکاری نیاز است تا شب قبل آن به اندازه کافی بخوابید و اگر با مشکلات دیرخوابی و بدخوابی مواجه هستید؛ در این صورت، روش‎ها و ترفندهای زیر برای خوابیدن در عرض ۶۰ ثانیه یا کمتر از آن به‎کارتان خواهد آمد.