محمد راجی | درگذشت محمد راجی + محمد راجی کیست ، تصاویر محمد راجی محمد راجی کیست ، محمد راجی ( متولد دی‌ماه ۱۳۴۰ الیگودرز ) یکی از دراویش نعمت‌الهی گنابادی بود. محمد راجی کیست محمد راجی ( متولد دی‌ماه ۱۳۴۰ ) در الیگودرز یکی از دراویش نعمت‌الهی گنابادی بود. به گزارش مشرق، یک منبع آگاه جزئیات جدیدی از مرگ محمد راجی یکی از اعضای فرقه دراویش را تشریح کرد. یک منبع آگاه با اعلام کذب بودن خبر فوت یکی از دراویش در زندان اوین یا در پلیس آگاهی گفت: هیچ گونه فوت مربوط به اعضای فرقه…