بایگانی برچسب ها: فیلم نامه پایتخت 5

داستان قسمت آخر سریال پایتخت 5 | خلاصه داستان و فیلم نامه قسمت 18 هجدهم پایتخت 5 فصل پنجم

داستان قسمت آخر سریال پایتخت 5 | خلاصه داستان و فیلم نامه قسمت 18 هجدهم پایتخت 5 فصل پنجم

خلاصه داستان و فیلم نامه قسمت 18 هجدهم سریال پایتخت 5 فصل پنجم |داستان قسمت آخر پایتخت 5 قسمت آخر سریال پایتخت 5 با داستانی جذاب و هیجان انگیز ، یکشنبه 19 فروردین 1397 روی آنتن رفت. این سریال که در این قسمت سنگ تمام گذاشت و با زیبایی هر چه تمام تر به اجرا در آمد چهره ای شجاع از جوانان ایرانی به نمایش گذاشت. همچنین با دلاوری های نقی ، ارسطو ، بهتاش و رحمت همه نجات یافتند و فقط پیرمرد سوری به شهادت رسید. همچنین در سبزپندار : دانلود ...

ادامه مطلب

خلاصه داستان قسمت هفدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان و فیلمنامه سریال پایتخت قسمت هفدهم 17

خلاصه داستان قسمت هفدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان و فیلمنامه سریال پایتخت قسمت هفدهم 17

خلاصه داستان قسمت هفدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان و فیلمنامه سریال پایتخت قسمت هفدهم 17 خلاصه داستان قسمت هفدهم پایتخت 5 فصل پنجم قسمت 17 هفدهم سریال پایتخت 5 شنبه 18 فروردین 97 قسمت هفدهم پایتخت که در شنبه 18 فروردین 1397 از طریق شبکه یک سیما پخش شد. در این مطلب اتفاقاتی که برای نقی و خانواده اش ، ارسطو و رحمت در این قسمت افتاده است را برای شما عزیزان بیان میکنیم. با توجه به ایام نوروز و اینکه اکثر هموطنان عزیزمان در مسافرت های نوروزی...

ادامه مطلب

خلاصه داستان قسمت شانزدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان و فیلمنامه سریال پایتخت قسمت شانزدهم 16

خلاصه داستان قسمت شانزدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان و فیلمنامه سریال پایتخت قسمت شانزدهم 16

خلاصه داستان قسمت شانزدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان و فیلمنامه سریال پایتخت قسمت شانزدهم 16 خلاصه داستان قسمت شانزدهم پایتخت 5 فصل پنجم قسمت 16 شانزدهم سریال پایتخت 5 جمعه 17 فروردین 97 قسمت شانزدهم پایتخت در جمعه 17 فروردین 1397 از طریق شبکه یک سیما پخش شد. در این مطلب اتفاقاتی که برای نقی و خانواده اش ، ارسطو و رحمت در این قسمت افتاده است را برای شما عزیزان بیان میکنیم. با توجه به ایام نوروز و اینکه اکثر هموطنان عزیزمان در مسافرت ...

ادامه مطلب

خلاصه داستان قسمت پانزدهم پایتخت 5 فصل پنجم | فیلم نامه سریال پایتخت قسمت پانزدهم 15

خلاصه داستان قسمت پانزدهم پایتخت 5 فصل پنجم | فیلم نامه سریال پایتخت قسمت پانزدهم 15

خلاصه داستان قسمت پانزدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان و فیلمنامه سریال پایتخت قسمت پانزدهم 15 خلاصه داستان قسمت پانزدهم پایتخت 5 فصل پنجم قسمت 15 پانزدهم سریال پایتخت 5 پنجشنبه 16 فروردین 97 قسمت پانزدهم پایتخت در پنجشنبه 16 فروردین 1397 از طریق شبکه یک سیما پخش شد. در این مطلب اتفاقاتی که برای نقی و خانواده اش ، ارسطو و رحمت در این قسمت افتاده است را برای شما عزیزان بیان میکنیم. با توجه به ایام نوروز و اینکه اکثر هموطنان عزیزمان در...

ادامه مطلب

خلاصه داستان قسمت چهاردهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت چهاردهم 14

خلاصه داستان قسمت چهاردهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت چهاردهم 14

خلاصه داستان قسمت چهاردهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت چهاردهم 14 خلاصه داستان قسمت چهاردهم پایتخت 5 فصل پنجم قسمت 14 چهاردهم سریال پایتخت 5 چهارشنبه 15 فروردین 97 قسمت چهاردهم پایتخت در چهارشنبه 15 فروردین 1397 از طریق شبکه یک سیما پخش شد. در این مطلب اتفاقاتی که برای نقی و خانواده اش ، ارسطو و رحمت در این قسمت افتاده است را برای شما عزیزان بیان میکنیم. با توجه به ایام نوروز و اینکه اکثر هموطنان عزیزمان در مسافرت های نو...

ادامه مطلب

خلاصه داستان قسمت سیزدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت سیزدهم 13

خلاصه داستان قسمت سیزدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت سیزدهم 13

خلاصه داستان قسمت سیزدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت سیزدهم 13 خلاصه داستان قسمت سیزدهم پایتخت 5 فصل پنجم قسمت 13 سیزدهم سریال پایتخت 5 سه شنبه 14 فروردین 97 قسمت سیزدهم پایتخت در سه شنبه 14 فروردین 1397 از طریق شبکه یک سیما پخش شد. در این مطلب اتفاقاتی که برای نقی و خانواده اش ، ارسطو و رحمت در این قسمت افتاده است را برای شما عزیزان بیان میکنیم. با توجه به ایام نوروز و اینکه اکثر هموطنان عزیزمان در مسافرت های نورو...

ادامه مطلب

خلاصه داستان قسمت دوازدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت دوازدهم 12

خلاصه داستان قسمت دوازدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت دوازدهم 12

خلاصه داستان قسمت دوازدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت دوازدهم 12 خلاصه داستان قسمت دوازدهم پایتخت 5 فصل پنجم قسمت 12 دوازدهم سریال پایتخت 5 دوشنبه 13 فروردین 97 قسمت دوازدهم پایتخت در دوشنبه 13 فروردین 1397 از طریق شبکه یک سیما پخش شد. در این مطلب اتفاقاتی که برای نقی و خانواده اش ، ارسطو و رحمت در این قسمت افتاده است را برای شما عزیزان بیان میکنیم. با توجه به ایام نوروز و اینکه اکثر هموطنان عزیزمان در مسافرت های نوروزی بو...

ادامه مطلب

خلاصه داستان قسمت یازدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت یازدهم 11

خلاصه داستان قسمت یازدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت یازدهم 11

خلاصه داستان قسمت یازدهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت یازدهم 11 خلاصه داستان قسمت یازدهم پایتخت 5 فصل پنجم قسمت 11 یازدهم سریال پایتخت 5 شنبه 11 فروردین 97 قسمت یازدهم پایتخت در شنبه 11 فروردین 1397 از طریق شبکه یک سیما پخش شد. در این مطلب اتفاقاتی که برای خانواده معمولی در این قسمت حادث شد را برای شما عزیزان بیان میکنیم. با توجه به ایام نوروز و اینکه اکثر هموطنان عزیزمان در مسافرت های نوروزی بوده و با کمبود امکانات برای ...

ادامه مطلب

خلاصه داستان قسمت دهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت دهم 10

خلاصه داستان قسمت دهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت دهم 10

خلاصه داستان قسمت دهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت دهم 10 خلاصه داستان قسمت دهم پایتخت 5 فصل پنجم قسمت 10 دهم سریال پایتخت 5 جمعه 10 فروردین 97 قسمت دهم پایتخت در جمعه 10 فروردین 1397 از طریق شبکه یک سیما پخش شد. در این مطلب اتفاقاتی که برای خانواده معمولی در این قسمت حادث شد را برای شما عزیزان بیان میکنیم. با توجه به ایام نوروز و اینکه اکثر هموطنان عزیزمان در مسافرت های نوروزی بوده و با کمبود امکانات برای مشاهده تلویزیون ...

ادامه مطلب

خلاصه داستان قسمت نهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت نهم 9

خلاصه داستان قسمت نهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت نهم 9

خلاصه داستان قسمت نهم پایتخت 5 فصل پنجم | داستان سریال پایتخت قسمت نهم 9 خلاصه داستان قسمت نهم پایتخت 5 فصل پنجم قسمت 9 نهم سریال پایتخت 5 پنجشنبه 9 فروردین 97 قسمت نهم سریال پایتخت در پنجشنبه 9 فروردین 1397 از طریق شبکه یک سیما پخش شد. در این مطلب اتفاقاتی که برای خانواده معمولی در این قسمت حادث شد را برای شما عزیزان بیان میکنیم. با توجه به ایام نوروز و اینکه اکثر هموطنان عزیزمان در مسافرت های نوروزی بوده و با کمبود امکانات برای مشاهده تلویزی...

ادامه مطلب