فیلم تجمع در مقابل فرمانداری شبستر در اعتراض به برگزاری کنسرت رحیم شهریاری!  تجمع مقابل فرمانداری شبستر در اعتراض به برگزاری کنسرت تجمع در مقابل فرمانداری شبستر در اعتراض به برگزاری کنسرت رحیم شهریاری ! تجمع اعتراضی جلوی درب فرمانداری شبستر برای مخالفت با برگزاری کنسرت رحیم شهریاری گروهی از مردم با حضور در جلو فرمانداری شهرستان شبستر خواهان برگذار نشدن کنسرت رحیم شهریاری شده اند این گروه با شعار دادن بی غیریت بی غیریت ، مرگ بر ضد ولایت فقییه ، مرگ بر ضد ولایت…