عکس نوشته اسم پریسا | عکس پروفایل پریسا + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم پریسا عکس اسم پریسا برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم پریسا را گرد آورده ایم . معنی اسم پریسا پریسا اسم دخترانه است، معنی پریسا: (پری + سا (پسوند شباهت))، ۱- زیبا مانند پری ۲- (در قدیم) (در فرهنگ عوام) پری خوان ریشه اسم پریسا:اسم فارسی فراوانی اسم پریسا در حال حاضر تقریباً ۱۶۶۲۵۰ نفر با اسم پریسا در قید حیات…