میثم مطیعی | مداحی شور شب شش محرم ۱۳۹۷ میثم مطیعی متولد دهه شصت در تهران است. میثم مطیعی مداح و شاعر و استاد دانشگاه امام صادق در دهه شصت در تهران به دنیا آمده است. فارغ التحصیل دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث از دانشگاه امام صادق می باشد عضو هیئت علمی دانشگاه می باشد مداح بیت رهبری است و مورد حمایت رهبر ایران قرار دارد. میثم مطیعی از شاگردان مرحوم آیت الله شیخ آقا مجتبی تهرانی است بخش ۱ – نام علی ز حُـسن تو گشته…