متن ادبی روز جهانی صلح | عکس نوشته روز صلح مبارک | عکس تبریک روز صلح صلح واژه ای است به گسترده تمام نسل های انسان، به بزرگی تمام ذهن هایی است که از ابتدای آفرینش وجود داشته اند. صلح واژه ای است که مرز بین خواب کودک آواره و صدای شلیک گلوله های سرباز را تعیین میکند.. سازمان ملل روز ۲۱ سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده و امیدوار است قرن بیست و یکم برای برقراری صلح بین کشورها باشد. ما نیز به مناسبت روز…