تقویم سال ۹۸ با ایام تعطیل و مناسبت ها | تقویم ۱۳۹۸ برای اندروید و ویندوز سال ۱۳۹۸ در صبح پنج شنبه ساعت یک و بیست هشت دقیقه و بیست و هفت ثانیه ( ۱:۲۸:۲۷ ) مصادف با یکم فروردین ۱۳۹۸ هجری شمسی ۱۵ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۱ مارس ۲۰۱۹ میلادی تحویل می شود. سال ۹۸ سال را سال خوک نامیده اند. به امید خدا سال ۱۳۹۸، سالی سرشار از برکت، بارندگی های زیاد و وفور نعمت خواهیم بود. آرزو میکنیم در سال ۱۳۹۸…