سبزپندار

دانلود سریال هیولادانلود سریال سال های دور از خانه ( شاهگوش 2 )

دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزه تحصیلی هارتر

پرسشنامه استاندارد انگیزه تحصیلی هارتر پرسشنامه استاندارد انگیزه تحصیلی هارتر : تاکنون مقیاس های انگیزشی متعددی در زمینه های تحصیلی تدوین شده است. این مقیاس ها عموماً برای سنجش این سازه در مقاطع متوسطه و دانشگاه در نظر گرفته و اعتباریابی شده اند و در تحقیقات داخلی نیز از این ابزارها مکرر استفاده شده و می‏شود. در این بین نیاز به ابزارهایی که انگیزش کودکان را در سطوح ابتدایی اندازه گیری کند به خوبی احساس می‏شود. مقیاس هارتر از معدود مقیاس‏های انگیزشی است که در مقطع…

  • ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه

پرسشنامه ترجیح سبک تدریس | پرسشنامه سبک تدریس موسی پور

پرسشنامه ترجیح سبک تدریس پرسشنامه ترجیح سبک تدریس : شامل ۳۹ سوال براساس پرسشنامه سبک تدریس موسی پور (۱۳۷۷) است که در دوره های تربیت دبیر به منظور ارزشیابی درس روش ها و فنون تدریس به کار برده شده است. گویه های هر ردیف مربوط به دو نوع تدریس متفاوت بودند: الف- تدریس معلم محور یا مستقیم (معلم به عنوان رهبر) ب- تدریس شاگرد محور یا غیر مستقیم (معلم به عنوان مشاور) هر گویه دارای شش گزینه در طیف لیکرت بود که از «اصلاً» تا «خیلی…

  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه