پولی شدن تونل های تهران | ۵ تونل شهر تهران پولی می شوند به گزارش خبرگزاری مهر شورای شهرداری تهران لایحه را آماده کرده است که بر اساس آن  ۵ تونل تهران و اتوبان صدر قرار است عوارضی شود. در این طرح قرار است در صورت عبور از این ۵ تونل و همچنین اتوبان صدر هزینه ای دریافت گردد.این لایحه به زودی به شورای شهر ارسال می شود و در صورت موافقت شورای شهر با آن، به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس این لایحه که…