عکس نوشته ایران تسلیت + تصاویر پروفایل تسلیت کرمانشاه پورتال سبز پندار این واقعه را به ملت ایران و بخصوص مردم کرمانشاه تسلیت عرض می کند. در ادامه شاهد عکس نوشته ایران تسلیت + تصاویر پروفایل تسلیت کرمانشاه از پورتال سبز پندار باشید. عکس نوشته ایران تسلیت امشب صدای تیشه از بیستون نیامد … شاید به زیر آوار… فرهاد رفته باشد! بیشتر بخوانید: سپاه تسلیت | پروفایل سپاه تسلیت + عکس نوشته و متن سپاه تسلیت عکس نوشته ایران تسلیت قلب خاورمیانه لرزید … تسلیت هموطن عکس…