اس ام اس تبریک روز صنعت و معدن | متن تبریک روز صنعت معدن اس ام اس تبریک روز صنعت و معدن روز دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است. روز صنعت و معدن مبارک متن تبریک روز صنعت معدن ۱۰ تیرماه روز صنعت و معدن را به کلیه صنعتگران، مهندسان صنعتی و کارگران زحمتکش کشور تبریک می گوییم اس ام اس تبریک روز صنعت معدن اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم ترین…