سبزپندار

دانلود سریال هیولا

آب مایع حیات

عکس پروفایل صرفه جویی

عکس پروفایل صرفه جویی | عکس صرفه جویی آب | متن صرفه جویی

عکس پروفایل صرفه جویی | عکس صرفه جویی آب | متن صرفه جویی عکس پروفایل صرفه جویی نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدبل کنیم. عکس صرفه جویی آب قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم. عکس حمایت از خوزستان نگاه دشتهای خشک استان برای نجاتشان به سوی همه ی ماست. متن صرفه جوبی در آب هر لیتر روغن موتور بیش از یک میلیون لیتر آب را غیر قابل استفاده می کند! مصرف بهینه…

  • ۱۲ تیر ۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه