نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان | سوالات آیین نامه های مدارس به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان | آیین نامه های مدارس به همراه پاسخ

در این پست برای شما عزیزان نمونه سوالات آیین نامه های مدارس مربوط به آزمون اعزام به خارج فرهنگیان و پاسخ آن ها را

در بخش آیین نامه های مدارس را برای شما عزیزان گرد آورده ایم.

این سوالات مربوط به آزمون اعزام به خارج سال های 90 و 91 می باشد.

امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

مفید برای داوطلبین آزمون اعزام به خارج :

دانلود کتاب ها و منابع عمومی و اختصاصی آزمون اعزام به خارج فرهنگیان

 

سوالات آزمون اعزام به خارج آیین نامه های مدارس سال 1390 به همراه پاسخ

1- اعضای ستاد تطبیق کارنامه های دوره های مختلف آموزش متوسطه، در نظام جدید آموزش متوسطه

در ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی چند نفرند و رییس ستاد کدام منصب است؟

1) 3 نفر – مسؤول متوسطه
2) 4 نفر – مسؤول امتحانات
3) 3 نفر – مسؤول امتحانات
4) 4 نفر – رییس اداره

2- مکاتبات یا هر نوع ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی با انجمن اولیاء و مربیان

یا هر کدام از شوراهای مدرسه از چه طریق صورت می گیرد؟

1) با هماهنگی اداره ی آموزش و پرورش
2) فقط از طریق مدیر مدرسه
3) از طریق دفتر مرکزی انجمن اولیاء و مربیان
4) از طریق نماینده ی انجمن اولیاء و مربیان

3- برابر آیین نامه ی رسیدگی به تخلفات امتحانی، در چه زمانی

می توان مفاد آیین نامه ی تخلفات را در مورد دانش آموز اجرا کرد؟

1) در زمین برگزادی امتحان
2) هنگام تصحیح ورقه
3) در هر زمان از تحصیل که تخلف محرز شود.
4) همه ی موارد صحیح است.

4- درس هایی که به منظور توسعه ی آموخته های دانش آموز و با رعایت

سرفصل های درس های مربوط به دوره روزانه، اجرا می شود؛ چه نام دارد؟

1) جبرانی
2) تکمیل مهارت
3) اختیاری
4) تکمیلی

سوالات آیین نامه های مدارس اعزام به خارج فرهنگیان

5- برابر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، کدام یک از زبان های خارجه زیر حق تدریس

در جداول مواد درسی، آیین نامه ها و برنامه های مربوط به دانش آموزان ایران را ندارد؟

1) ایتالیایی
2) آلمانی
3) هلندی
4) اسپانیایی

6- برابر اساس نامه ی مدارس ورزش (مصوبه ی 724 مورخ 1384/4/25 شورای عالی)

پس از برگزاری امتحانات پایانی هر پایه ی تحصیلی، دانش آموزی مجاز به ادامه تحصیل

در این گونه مدرسه است، که نمره ی درس تربیت بدنی وی کمتر از …….. نباشد.

1) 10
2) 12
3) 14
4) 16

7- تشکیل جلسات کمیسیون خاص اداره ی آموزش و پرورش مناطق و نواحی داخل کشور

حداقل با چند نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با چند نفر رأی موافق معتبر خواهد بود؟

1) 9 – 4
2) 6 – 5
3) 5 – 4
4) 7 – 5

8- کدام یک از وظایف زیر، در حدود اختیارات کمیسیون خاص اداره ی آموزش و پرورش مناطق و نواحی نیست؟

1) تصمیم گیری در مورد تشویق و تنبیه دانش آموزان
2) ثبت نام خلاف مقررات از مردودین دوره ابتدایی در پایه ی بالاتر
3) ثبت نام خلاف مقررات بدون داشتن ضوابط ورود به رشته یا شاخه
4) عدم رعایت پیش نیاز دروس

سوالات آزمون اعزام به خارج آیین نامه های اجرایی مدارس سال 1391 به همراه پاسخ

1- براساس مصوبه ی مربوط، دوره ی پیش دبستانی شامل کدام یک از گروه های زیر می شود؟

1) 4 تا 5 ساله
2) 5 تا 6 ساله
3) 4 تا 6 ساله
4) 5 تا 7 ساله

2- رسیدگی به تخلفات امتحانی در امتحانات داخلی، بر عهده ی کدام مرجع است؟

1) شورای مدرسه
2) شورای معلمان
3) مدیر مدرسه
4) کمیسیون خاص مناطق

3- بر اساس آیین نامه ی ارزشیابی دوره ی ابتدایی (توصیفی) دانش آموزی برای ارتقا به پایه بالاتر

در امتحانات خردادماه باید کدام سطح زیر را در نوبت سوم برای کلیه دروس به دست آورد؟

1) خیلی خوب
2) خوب
3) قابل قبول
4) نیاز به تلاش بیشتر دارد.

4- در مدارس کم جمعیت که امکان تشکیل انجمن اولیا و مربیان نیست

وظایف انجمن به کدام مورد واگذار می شود؟

1) مدیر مدرسه
2) شورای مدرسه
3) یک نفر از اولیا به نمایندگی از سایرین
4) شورای معلمان

نمونه سوالات آیین نامه های مدارس و امتحانات سال 1391

5- با دانش آموزی که به ضرورت در محلی غیر از محل ثبت نام خود به سر می برد

و تقاضای استفاده از کلاس درس را دارد، چگونه برخورد می شود؟

1) مستمع آزاد تلقی شده و حضور وی در کلاس ممنوع است.
2) باید از وی به صورت رسمی ثبت نام شود، سپس از کلاس استفاده کند.
3) در صورت موافقت شورای مدرسه و معلمان، می تواند از کلاس استفاده کند.
4) با ارایه گواهی تحصیلی و معرفی نامه اداره، می تواند شرکت کند.

6- در دوره متوسطه ضریب نمرات ارزشیابی مستمر اول و دوم در محاسبه ی نمره هر درس، به ترتیب کدام است؟

1) به ترتیب 1و 2 است.
2) در هر دو ارزشیابی 2 است.
3) در هر دو ارزشیابی 1 است.
4) به ترتیب 1 و 3 است.

7- کدام گزینه، در مورد ضوابط تحصیل داوطلبان آزاد درست نیست؟

1) داوطلبان آزاد، نمره انضباط ندارند.
2) داوطلبان آزاد از گذراندن دورس انتخابی و تربیت بدنی، معاف هستند.
3) تحصیل به صورت داوطلب آزاد از نظر نظام وظیفه همانند بزرگسالان تلقی می شود.
4) افرادی که درخواست اخذ دیپلم مجدد داشته باشند، صرفاً از طریق داوطلبان آزاد اجازه شرکت دارند.

8- دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک دوره پیش دانشگاهی شیوه سالی واحدی

کدام دروس را باید به صورت امتحان نهایی بگذرانند؟

1) ادبیات فارسی – زبان خارجه – فیزیک – هندسه تحلیلی و جبر خطی
2) ادبیات فارسی – معارف اسلامی – فیزیک – حساب دیفرانسیل و انتگرال
3) معارف اسلامی – ادبیات عرب – حساب دیفرانسیل – هندسه تحلیلی و جبر خطی
4) معارف اسلامی – زبان خارجه – شیمی – حساب دیفرانسیل و انتگرال

 همچنین در سبزپندار بخوانید :

آشنایی با نرم افزار ها و سامانه های مدارس |موفقیت در آزمون اعزام به خارج فرهنگیان و تاثیر مهارت در رایانه

پرسش های متداول در مورد آزمون اعزام به خارج فرهنگیان | پاسخ به سوالات