شعر در وصف خبرنگار | متن های زیبا برای تبریک روز خبرنگار

در روز هفدهم مرداد ماه سال 1377 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به مناسبت شهادت این خبرنگار وظیفه شناس، شورای فرهنگ عمومی، 17 مرداد ماه را به عنوان “روز خبرنگار” نام گذاری کرد. به مناسبت روز خبرنگار تعدادی شعر در وصف خبرنگار برای گرامیداشت این عزیزان آماده کرده ایم

شعر در وصف خبرنگار

شعر در وصف خبرنگار

شعر در وصف خبرنگار

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

متن های زیبا برای تبریک روز خبرنگار

متن های زیبا برای تبریک روز خبرنگار

متن های زیبا برای تبریک روز خبرنگار

نویسنده توانا، فرزند عزیزم. ۱۷ مرداد روز
فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک.

متن کوتاه در مورد روز خبرنگار

متن کوتاه در مورد روز خبرنگار

متن کوتاه در مورد روز خبرنگار

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

متن ادبی برای روز خبرنگار

متن ادبی برای روز خبرنگار

متن ادبی برای روز خبرنگار

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم
خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان
مبارک.

پیام تبریک روز قلم

پیام تبریک روز قلم

پیام تبریک روز قلم

سلام، خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی خبرهای خوش

متن خبرنگاری

متن خبرنگاری

متن خبرنگاری

 اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه
تر بود جانش قوی است.

روز خبرنگار مبارک

روز خبرنگار در افغانستان

روز خبرنگار در افغانستان

روز خبرنگار در افغانستان

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. روز خبرنگار بر شما مبارک

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک

پروفایل برای روز خبرنگار

پروفایل برای روز خبرنگار

پروفایل برای روز خبرنگار

چون ققنوس می سوزی و دوباره توتم به دست به زندگی برمی گردی تا بدانند نامیرایی! روزت فرخنده و قلمت پاینده.

عکس با متن مخصوص روز خبرنگار

عکس با متن مخصوص روز خبرنگار

عکس با متن مخصوص روز خبرنگار

مطمئنا مبارک است روزی که به نام
شماست!

روز خبرنگار چه روزی است

روز خبرنگار چه روزی است

روز خبرنگار چه روزی است

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسییدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ، رسیدن باشد. هم قلم روزت مبارک

روز خبرنگار مبارک

روز خبرنگار مبارک

روز خبرنگار مبارک

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک

همچنین در سبزپندار بخوانید:

امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار هتاک به امام رضا (ع) دستگیر شد + عکس
 عکس نوشته تبریک روز خبرنگار | پروفایل تبریک روز خبرنگار + متن ادبی روز خبرنگار