شایعه مرگ و سکته مغزی حسن روحانی که به وسیله یک کلیپ در فضا مجازی منتشر شد

فوت حسن روحانی بر اثر سکته مغزی ، شایعه ای در فضای مجازی بخاطر یک کلیپ نامفهوم

سکته مغزی حسن روحانی شایعه ای که از یک کلیپ شروع شد

سکته مغزی حسن روحانی شایعه ای که از یک کلیپ شروع شد

شایعه سکته مغزی حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان

ساعاتی پیش کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که به سرعت

در حال دست به دست کردن و انتشار در شبکه های اجتماعی است.

در این کلیپ کوتاه و کم کیفیت که چیز خاصی در آن مشاهده نمی شود

و احتمال آنکه صداگذاری شده باشد نیز وجود دارد.

یک روحانی در اتوبوس ایستاده است و سعی می کند با دستهایش کنترل

خود را حفظ کند و با صدای بلند و طوری که در قاب دوربین کسانی که در اتوبوس

هستند جا بگیرد می گوید که حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان مرده است !!!

و او می گوید که گویا حسن روحانی سکته مغزی کرده است که باعث مرگش شده است

و این موضوع توسط دولت از مردم پنهان شده است و خوب است

حال که مردم به نماز جمعه می روند از این موضوع با خبر باشند.

و اینکه این مسائل مهم کشور از مردم پنهان بماند را کاری ناشایست می داند.

البته این موضوع نیز قابل بحث است که سخنان یک فرد در اتوبوس یک شهر

آن هم با حالتی که در فیلم مشاهده خواهید کرد چقدر قابل استناد است.

و می تواند صحیح باشد و صرفا برای گل آلود کردن

آب و فضای این روزهای کشورمان نیست.

بنابراین نمی توان به صحبت های این روحانی استناد کرد و آن ها را باور کرد

می توان این سخنان را به این دید نگریست

که شخصی قصد متشنج کردن فضا را دارد.

که ممکن است از سوی رسانه های غربی و دشمنان نیز تحریک و تغذیه

شده باشد و یا هر دلیل دیگری.

با این وجود پیشنهاد ما این است که این سخنان را باور نکنیم و از باز نشر این کلیپ خودداری نماییم

تا فضا را برای سوء استفاده عده ای فراهم نکنید.