سامانه الکترونیکی انتخاب مدیران مدارس | دستورالعمل فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

شرایط عزل و نصب مدیران مدارس

ورود به سامانه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

سامانه الکترونیکی انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

وزیر آموزش و پرورش در آخرین مصاحبه خبری خود ، خبر از راه اندازی سایتی برای بررسی صلاحیت و انتخاب و انتصاب مدیران مدارس داده بود.

این سامانه اکنون راه اندازی شده و در دسترس قرار گرفته است.

سایت بررسی صلاحیت ، انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

سایت اینترنتی ای که وزارت آموزش و پرورش برای انتخاب و انتصاب مدیران مدارس راه اندازی کرده است به آدرس Entekhab.medu.ir در دسترس می باشد.

برای ورود به این سامانه میتوان از نام کاربری و رمز عبور سامانه همگام بهره برد.

داوطلبین محترم می توانند برای تهیه منابع و نمونه سوالات آزمون انتخاب مدیران مدارس از لینک زیر استفاده کنند.

منابع آزمون انتخاب مدیران مدارس

دستورالعمل فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

بر اساس دستورالعمل جدیدی که اخیرا برای روش انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ابلاغ شده است.

کلیه ی مدیران مدارس جدید که نیاز به مدیر دارند و یا مدیر آن ها بازنشسته می شود. به روش زیر انتخاب می شوند.

در این دستور العمل با توجه ویژه به اصل شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

و زمینه سازی برای اطلاع رسانی دقیق ، شفاف و مناسب جهت شناسایی ظرفیت بالقوه

نیرو های اثر بخش ، با انگیزه ، متخصص و موثر در بدنه آموزش و پرورش ضروری است.

فراخوان نظرخواهی از فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ، تحلیل دیدگاه های به دست آمده

تشکیل کمیته انتخاب و انتصاب در ستاد آموزش و پرورش و برگزاری جلسات متعدد

بررسی مجدد دستورالعمل های پیشین و طراحی سامانه الکترونیکی از جمله گام هایی است که

برای محقق شدن این رسالت مهم صورت پذیرفته و در نهایت فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

در جهت تحقق اهداف زیر طراحی و تدوین شده است.

هدف از اجرای این طرح و انتخاب و انتصاب مدیران با سامانه الکترونیکی چیست ؟

استقرار نظام شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

تضمین کیفیت در اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه

مراحل انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در دستورالعمل اجرایی جدید

1.تشکیل کمیته انتخاب و انتخاب مدیران مدارس در ناحیه

این کمیته باید هر سال در بهمن ماه تشکیل شده و تا نیمه دوم بهمن ماه دستورالعمل مربوط به مدارس ارسال شود.
اعضای این کمیته عبارتند از : نمایندگان معاونت های آموزشی ، پرورشی و فرهنگی ، توسعه مدیریت و پشتیبانی ( هر بخش یک نفر) ، یک نفر صاحب نظر در حوزه علوم تربیتی و یکی از مدیران مجرب بازنشسته مدارس که مسئولیت برنامه ریزی و اجرای مفاد این دستورالعمل را بر عهده دارند.
انتخاب دبیر این کمیته بر عهده مدیر آموزش و پرورش خواهد بود.

2.درج مشخصات و تعداد مدارسی که در سال تحصیلی آتی نیاز به مدیر دارند.

چه مدارسی نیاز به مدیر جدید دارند

با مسئولیت دبیر کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس و بر اساس بررسی ها و استعلام های صورت گرفته

مشخصات مدارسی که در سال تحصیلی پیش رو نیاز به مدیر دارند در اسفند ماه

بر اساس یکی از 2 حالت ذیل در سامانه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

به آدرس entekhab.medu.ir وارد میشود و برای همه داوطلبان تصدی سمت مدیریت قابل مشاهده است

1.مدارسی که به دلیل بازنشستگی مدیران ، نیازمند مدیر جدید هستند

در سامانه با ذکر نام مدرسه و به تفکیک دوره تحصیلی ، جنسیت ، شهری یا روستایی بودن ، عادی یا خاص بودن.

2.مدارسی که به دلایلی غیر از بازنشستگی مدیر فعلی ، نیازمند مدیر جدید هستند

بدون ذکر نام مدرسه و با مشخصاتی اعم از دوره تحصیلی ، جنسیت دانش آموزان ، شهری یا روستایی بودن و یا عادی و خاص بدون مدارس

3.مشاهده مشخصات و تعداد مدارسی که در سال تحصیلی آتی نیاز به مدیر دارند و اعلام داوطلبی

روش درخواست تصدی مدیریت مدرسه توسط معلمان

داوطلبان با درج کد ملی و کد پرسنلی وارد سامانه شده و ضمن مطالعه ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی

احراز مدیریت مدارس مندرج ، در صورت تمایل ، درخواست خود را با ثبت و تایید اطلاعات پرسنلی و سوابق عملکردی ( بر اساس عناوین نمون برگ 1 این دستورالعمل)

جهت مدیریت هر کدام از مدارس اعلامی در سامانه ، ثبت می نمایند.

4.بررسی و تایید سوابق پرسنلی و عملکردی داوطلبین

کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ، امتیازات و شرایط مربوط به اطلاعات پرسنلی و سوابق عملکردی داوطلبان را بررسی و پس از استعلامات مقتضی در این خصوص به تایید میرساند.

5.استعلام حراست

پس از تایید اطلاعات و امتیازات سوابق پرسنلی و عملکردی ، فهرست داوطلبان تایید شده

به تفکیک دوره و جنسیت برای اخذ استعلامات مربوط به واحد حراست ارسال می شود.

مسئول حراست موظف است با توجه به اهمیت موضوع حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نظر خود را به کمیته مربوط اعلام نماید.

6. آزمون

1.کمیته انتخاب و انتصاب در منطقه و شهرستان موظف است نسبت به تمهید مقدمات لازم (زمان ، مکان ، تجهیزات و…) برگزاری آزمون حضوری الکترونیکی برای داوطلبینی که از سوی حراست مورد تایید قرار گرفته اند ، اقدام نمایند.

2.بازه زمانی برگزاری آزمون در سطح مناق از اول تا پایان خرداد ماه هر سال خواهد بود.

( تمامی افراد واجد شرایط با حضور در پایگاه های آزمون در زمان تعیین شده وارد سامانه شده و نسبت به پاسخگویی به سئوالات اقدام مینمایند.)

سقف امتیاز آزمون 200 است و در صورت کسب حداقل 40 درصد از مجموع نمره ، مجاز به ورود به مرحله بعد می شود.

سرفصل ها و منابع آزمون حضوری متقاضیان تصدی مدیریت مدارس

1. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

2. اهداف دوره های تحصیلی

3. برنامه درسی ملی

4. آیین نامه اجرایی مدارس

5. آیین نامه هدایت تحصیلی

6. دانش عمومی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

7. آشنایی با کلیات نگهداری اموال دولتی و امور مالی

8.  اصول راهنمایی و مشاوره

قابل ذکر است منابع پیشنهادی برای آزمون متعاقبا در سامانه مذکور بارگذاری خواهد شد.

7.مصاحبه

کمیته انتخاب و انتصاب ، با دعوت از افراد واجد شرایط

( افرادی که موفق به کسب حداقل 40 درصد از امتیاز آزمون شده باشند )

و انجام مصاحبه حضوری و در نظر گرفتن فرصت برابر ، باید صلاحیت های عمومی ، تخصصی و حرفه ای افراد را مورد بررسی و سنجش قرار داده و نسبت به ثبت امتیازات مورد نظر در سامانه اقدام نمایند. سقف امتیاز مرحله مصاحبه 400 امتیاز می باشد.

و نمره مصاحبه هر شرکت کننده منطبق با نمون برگ شماره 2 محاسبه میشود.

8.معرفی افراد واجد شرایط به شورای معاونین اداره آموزش و پرورش

دبیر کمیته موظف است به ترتیب امتیازات مکتسبه افراد ، نسبت به معرفی دارندگان بالاترین امتیاز (ّرابر ظرفیت مورد نظر ) به شورای معاونین ادارات آموزش و پرورش ، برای تصمیم گیری نهایی اقدام نماید.

9.صدور ابلاغ و حکم کارگزینی

بر اساس مصوبه شورای معاونین ، ابلاغ افراد حائز شرایط برای مدارس مورد نظر برابر دستور رئیس منطقه ، صادر می شود.

10.اقدامات پس از انتصاب

* کمیته موظف است علاوه بر هدایت ، راهبری ، نظارت و ارزیابی عملکرد تمامی مدیران مدارس دوره تحصیلی مربوطه عملکرد مدیران جدید الانتصاب را در طول سال تحصیلی و به صورت ویژه مورد ارزیابی قرار داده و گزارش عملکرد آنان را به شورای معاونین منطقه ارائه دهد.

* مدیران مدارس علاوه بر دارابودن صلاحیت های فوق الذکر در حین اشتغال نیز ملزم به گذراندن دوره های آموزشی برای کسب توانمندی های جدید و دستیابی به گواهینامه های لازم ویژه مدیران جدید الانتصاب می باشند.

11. ملاحظات مهم در مورد دستورالعمل انتصاب و انتخاب مدیران مدارس

الف ) مدیران مدارس در این دستورالعمل شامل ، مدیر دبستان ، مدیر دبیرستان (دوره اول) ، مدیر دبیرستان (دوره دوم) و مدیر هنرستان است.

ب)انتخاب و انتصاب معاونین مدارس همچون سنوات گذشته با پیشنهاد مدیر مدرسه و صدور ابلاغ توسط اداره آموزش و پرورش صورت می پذیرد.

ج)برای انتخاب و انتصاب مدیران مدارس خاص اعم از شاهد و ایثارگران ، غیردولتی ، استعداد های درخشان ، استثنایی ، ضروری است ضمن رعایت تمامی مراحل این دستورالعمل شرایط ویژه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس فوق مورد توجه قرار گیرد.

د)در زمان انتصاب فرد به عنوان مدیر ، لازم است از خدمت سنواتی

وی حداقل 4 سال تا بازنشستگی باقی مانده باشد.

امتیازات سوابق عملکردی فرد داوطلب تصدی پست مدیریت مدارس

نمون برگ 1 : امتیازات سوابق عملکردی فرد داوطلب تصدی پست مدیریت مدارس

نمونه برگ 2 میزان برخورداری از مهارت های انسانی برای مدیریت مدارس

نمونه برگ 2 میزان برخورداری از مهارت های انسانی برای مدیریت مدارس

مهارت های فنی لازم برای مدیریت مدارس چیست ؟

مهارت های فنی لازم برای مدیریت مدارس

نمون برگ 3 : گزارش جمع بندی امتیازات واجدین شرایط انتصاب مدیریت مدارس

نمون برگ 3 : گزارش جمع بندی امتیازات واجدین شرایط انتصاب مدیریت مدارس

روند نمای فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

روند نمای فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

همچنین در سبز پندار بخوانید :

سایت ثبت نام اینترنتی اسکان فرهنگیان ، آدرس مجتمع رفاهی و آموزش رزرو مدارس در نوروز

سامانه انتخاب مدیران مدارس | شیوه جدید انتخاب مدیران مدارس چیست ؟