آیا عموی صدف بیوتی مشاور وزیر بهداشت است ؟ | صدف مسائلی آقازاده است ؟

آیا عموی صدف بیوتی مشاور وزیر بهداشت است ؟ | صدف مسائلی آقازاده است ؟صدف بیوتی یا صدف مسائلی یکی از اولین خانم هایی است که در اینستاگرام شروع به آموزش میکاپ و آرایش کرد.

وی پس از ازدواج از ایران خارج شده و به همراه شوهرش در آمریکا زندگی میکند.

در اینجا میتوانید بیوگرافی صدف مسائلی یا صدف بیوتی را مشاهده کنید

اخیرا شایعه ای مبنی بر اینکه عموی صدف بیوتی مشاور وزیر بهداشت است در فضای مجازی منتشر شد.

که این شایعه واکنش صدف را در پی داشت.

وی پس از آنکه فیلم بررسی سایت وزارت بهداشت را گذاشت ، ابتدا اشاره کرد که وزیر بهداشت مشاوری با نام خانوادگی مسائلی ندارد.

پس از آن با بررسی نامی که بعنوان عموی او منتشر کرده بودند.

معلوم شد آقای رضا مسائلی استادیار دانشکده دندان پزشکی تهران است.

با این وجود صدف مسائلی هر گونه ارتباط و خویشاوندی با این فرد را رد کرد.

و همچنین گفت از بچگی آرزو داشته است برایش شایعه درست کنند

و فکر میکرده است افرادی که برایشان شایعه درست می شود خیلی باکلاس هستند.

ولی این خویشاوندی و شایعه را رد میکند و میگوید بنده آقازاده نیستم و هیچ خویشاوندی در مشاغل سیاسی – دولتی ندارم.