بحث جنجالی صادق خرازی و رضا رفیعی درباره موشک در توئیتر

بحث جنجالی صادق خرازی و رضا رفیعی درباره موشک در توئیتراخیرا بحث آقای رضا رفیعی طنزپرداز کشورمان و صادق خرازی یکی از سیاستمداران کشورمان در توییتر جنجالی و مورد توجه قرار گرفته است.

در این بحث ، پس از آنکه صادق خرازی پیامی درباره موشک ها منتشر میکند

با پاسخ سختی از سوی رضا رفیعی مواجه شده و پس از آن نیز جواب او را با تندی می دهد.

این در حالی است که صادق خرازی از گزینه های ریاست فرهنگستان هنر می باشد.

در این تبادل پیام توییتری ابتدا خرازی پیامی میگذارد که در آن نوشته شده است :

تست راکت با قابلیت xaero فرود عمودی موشک #تکنولوژی #هوافضا #موشک_قدرتمند #آخرین_تکنولوژی_موشکی

که رضا رفیعی در پیامی طنز به او پاسخ میدهد :

آقای صادق عزیز : سالهاست دارید شیپور را از سر گشادش می زنید. بله ،

موشک لازم است ، اما شما از ناحیه پوشک ضربه خواهید خورد. حالا هی موشک هوا کنید.

این جملات رضا رفیعی به مزاج صادق خرازی خوش نیامده و با پاسخی نسبتا نامحترمانه به آن توییت جواب زیر را می دهد:

آقا رضا تو مراقب لنگ هات باش که هم موشک و پوشک براش لازمه