زمان دقیق واریز یارانه آبان 96 + مبلغ و تاریخ یارانه نقدی آبان 96

زمان دقیق واریز یارانه آبان 96 + مبلغ و تاریخ یارانه نقدی آبان 96

زمان دقیق واریز یارانه آبان 96 + مبلغ و تاریخ یارانه نقدی آبان 96

یارانه آبان 96

زمان دقیق واریز یارانه آبان 96 که مبلغ و تاریخ یارانه نقدی آبان 96 آورده ایم. یارانه نقدی آبان ماه سال 1396 ساعت 24 روز جمعه 26 آبان‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

هشتاد و یکمین مرحله از یارانه نقدی ساعت 24 روز جمعه 26 آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و از بامداد روز شنبه 27 آبان ماه قابل برداشت خواهد شد.

هشتاد و یکمین مرحله از یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان از بامداد روز شنبه 27 آبان قابل برداشت است

از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آذر ماه سال 1389 تاکنون 81 مرحله یارانه نقدی به متقاضیان دریافت پرداخت شده میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391، 30 هزار میلیارد تومان و میزان مصارف 62 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی است دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد و بانک مرکزی 5 هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد.