پرسشنامه ترجیح سبک تدریس

پرسشنامه ترجیح سبک تدریس

پرسشنامه ترجیح سبک تدریس : شامل 39 سوال براساس پرسشنامه سبک تدریس موسی پور (1377) است

که در دوره های تربیت دبیر به منظور ارزشیابی درس روش ها و فنون تدریس به کار برده شده است.

گویه های هر ردیف مربوط به دو نوع تدریس متفاوت بودند:

الف- تدریس معلم محور یا مستقیم (معلم به عنوان رهبر)

ب- تدریس شاگرد محور یا غیر مستقیم (معلم به عنوان مشاور)

هر گویه دارای شش گزینه در طیف لیکرت بود

که از «اصلاً» تا «خیلی زیاد» تنظیم شده بود.

نمره گذاری از کم به زیاد انجام

و برای گزینه «اصلاً» نمره صفر و برای گزینه «خیلی زیاد» نمره پنج منظور شد.

تعداد سوال:  39سوال

نوع فایل :  ورد

تعداد صفحات: 5صفحه

پایایی : دارد

زبان:  فارسی

RIAL 29/000 – خرید

در صورت ایجاد هرگونه مشکل از طریق ایمیل پیگیری نمایید. آدرس ایمیل: info@sabzpendar.com

همچنین در سبزپندار بخوانید:

دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی

دانلود قالب های پاورپوینت با طرح اسلیمی و سنتی زیبا و شیک