عکس بدل امام خمینی (ره) + تصویر منتشر در شبکه های اجتماعی از بدل امام خمینی (ره)

عکس بدل امام خمینی (ره) ، چند ساعتی است در شبکه های اجتماعی عکسی منتشر شده که شباهت زیادی با امام خمینی (ره) دارد.

عکس بدل امام خمینی (ره)

عکس بدل امام خمینی (ره) + تصویر منتشر شده از بدل امام خمینی (ره)

از چند ساعت قبل در شبکه های اجتماعی عکسی منتشر شده که شباهت زیادی با امام خمینی (ره) دارد کاربران تیتر زده اند که بدل امام خمینی (ره) است.
معلوم نیست چه گروه و افرادی پشت این ماجرا هستن و چه اهدافی را دنبال میکنند حال اینکه تایید واقعی بودن این عکس نیز مشکل است دست های پشت پرده همواره میکوشند با فضا سازی رسانه ای دست به تخریب چهره های اصلی نظام بزنند یکی از دشمنان قسم خورده نظام آمدنیوز همواره سعی بر این داشته با  فضا سازی رسانه ای علیه رهبر عزیز کشورمان وانمود نماید که امام خامنه ای از بدل استفاده می کند ! آمدنیوز سعی کرده بگوید که آیت الله خامنه ای بدل دارد با کمی تحقیق درمورد این خبرگزای میتوان فهمید که اکثر اخباری که این خبرگزاری منتشر مینماید با اهداف تخریب نظام صورت می گیرد.

عکس بدل امام خمینی (ره) + تصویر منتشر شده از بدل امام خمینی (ره) (پورتال سبز پندار)