پاول دورف مدیر تلگرام و ابراز علاقه به فیلم سیصد 300 که توهین به تاریخ ایران

پاول دورف مدیر تلگرام و ابراز علاقه به فیلم سیصد 300 که توهین به تاریخ ایران

پاول دورف مدیر پیام رسان تلگرام که این روز ها در دبی به سر میبرد و دولت کشور های مختلفی نظیر فرانسه ، روسیه و ایران

در حال برنامه ریزی برای فیلتر کردن و مسدودیت این پیام رسان هستند ، با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام شخصی خود

مردم ایران را ناراحت کرده و باعث ایجاد ذهنیت ها و کمپین هایی بر ضد تلگرام شد.

و همچنین با این کار ، روند فرآیند فیلتر کردن تلگرام در ایران را نیز تسریع کرد.

پست اینستاگرام مدیر تلگرام بر ضد ایرانیان و حمایت از فیلم 300

او در این پست خود ، با حمایت از فیلم ضد ایرانی سیصد 300 که در سال 2006 منتشر

و در آن به ایرانیان و تاریخ کهن آن توهین هایی شده بود ، آن فیلم را فیلم مورد علاقه ی خود بر شمرد و گفت :

فیلم 300 فیلم محبوب من است.داستان مبارزه 300 اسپارتی برای آزادی تاهزاران سال برای مردم الهام بخش خواهدبود.

پی نوشت:مقامات روسیه مسدود کرده اند 18 میلیون آدرس IP برای ممنوعیت تلگرام

اما این برنامه همچنان در دسترس برای روس ها است. با تشکر از شما برای حمایت و عشق