نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان کتاب طهارت روح

در زیر تعدادی از نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

که از محتوای بخش اول برای مرحله اول آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

می باشد ، برای شما عزیزان آماده شده است. امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان واقع شود.

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله دوم

همچنین میتوانید با خرید مجموعه کامل نمونه سوالات و محتوای مرحله چهارم

ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت ، علاوه بر این سوالات ، لیست کاملی از بقیه سوالات این آزمون را نیز مشاهده کنید.

قیمت : 2900 تومان ( کمتر از 3 هزار تومان)

نمونه سوالات آزمون چهارم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان + محتوای مرحله چهارم

 

نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله اول

1.انواع کار از نظر اسلام کدامند؟

الف) عبادت محض –  مصلحت های زندگی))((

ب) عبادت خالص –  عبادت ناخالص

ج) عبادت خالص – مصلحت های زندگی

2. چه فردی را می توان گفت که شبانه روز در عبادت است

الف) اعمالش را برای خدا انجام دهد

ب) کلیه کارهایش را در وقت خودش انجام دهد

ج) الف و ب))((    

3.این جمله خطاب به چه کسی است؟ وامر اهلک بالصلوه و اصطبر علیها

الف) مسلمانان

ب) پیامبر اکرم (ص))(( )

ج) اهل بیت پیامبر (ص)

4. چند نوع کار در اسلام وجود دارد؟

الف) دو نوع))((

ب) چهار نوع

ج) بی نهایت

5. این جمله از کیست؟ نماز مثل چشمه آب گرمی است که در خانه انسان باشد و انسان روزی ۵ بار در آن شستشو کند

الف) پیامبر اکرم (ص))(( )

ب) امام علی (ع)

ج) امام حسین (ع)

6. این جمله از کیست؟ بعد از ایمان به خدا چیزی در حد نماز نیست

الف) پیامبر اکرم (ص)

ب) امام علی (ع))(( ) 

ج) امام سجاد (ع)

6.آیه هو الذی بعث فی الامیین رسول منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه درباره کدام ویژگی ذکر شده است؟

الف) عدالت اجتماعی

ب) اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

ج) اخلاق پسندیده))((  

7. بر طبق آیه لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب … بالقسط علت فرستادن پیامبران چه بوده است؟

الف) عدالت اجتماعی))((  

ب) برپا داشتن نماز و خواندن قرآن

ج) امر به معروف و نهی از منکر

8.کدام یک از اعمال زیر از جایگاه بالاتری برخوردار است؟

الف) عدالت اجتماعی

ب) اخلاق نیکو و پسندیده

ج) عبادت))((  

9.این تعبیر از عشق (مشاکله بین النفوس) از کیست؟  

الف) ابوعلی سینا

ب) خواجه نصیر الدین طوسی))((

ج) ملاصدرا

سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت استاد مطهری

10.در باب ارزش معنوی عبادت تفرغ لها به چه معنی آمده است؟

الف) خودش را فارغ کند از عبادت

ب) خودش راخالی کند برای عبادت

ج) خودش را خالی کند از همه چیز جز عبادت ))((  

11.کدام تکلیف مربوط به کودک یا دیوانه پس از آن که کودک بالغ و یا دیوانه عاقل شد، باید انجام دهد؟

الف) نمازها و روزه هایی که در زمان عدم بلوغ نخوانده قضا کند

ب) زکات یا خمسی که به مال کودک و یا مال دیوانه تعلق می گیرد که اگر ولی شرعی آنها ادا نکرده باشد))((

ج) بعد از بلوغ و عاقل شدن تکلیفی متوجه آنها نیست

12.این سخن از کیست؟ من می خواهم انسان را از پرستیدن غیر انسان آزاد سازم تا انسان خود را بپرستد

الف) کارل ماکس))((

ب) ویلیامز جیمز

ج) اقبال

13.پرستش بازتاب کدام گزینه می باشد؟

الف) شناخت))((

ب) ایمان

ج) عمل صالح

14.عبادت احرار چیست؟

الف) عبادتی که برای طمع بهشت است

ب) عبادتی که برای ترس از جهنم است

ج) عبادتی که سپاسگزارانه است))((  

15.در کدام نوع عبادت بنده، فقط بنده خداوند است؟

الف) ترس از جهنم

ب) طمع بهشت

ج) احرار یا آزادگان ))((  

16. این سخن از کیست؟ بهترین مردم آن کسی است که به پرستش و نیایش عشق بورزد

الف) پیامبر اکرم (ص))(( )

ب) حضرت علی (ع)

ج) حضرت فاطمه (س)

17.روح عبادت … است

الف) رکوع

ب) ذکر))((

ج) سپاسگزاری

18.ذکر یعنی …  

الف) یاد خدا

ب) بریده شدن و منقطع شدن

ج) الف و ب))((  

19.به پا داشتن نماز چه مفهومی دارد؟

الف) خواندن نماز به گونه ای که حق نماز ادا شود

ب) نماز با حضور قلب، خضوع و خشوع و با تفکر

ج) هر دو))((  

20. پرستش یعنی …  

الف) سیری که انسان از خلق به سوی خالق می کند

ب) توجه از طرف باطن انسان به حقیقتی که او را آفریده است

ج) الف و ب))((  

آزمون مرحله اول ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

21. کدام عمل به طبیب سر خانه معروف است؟

الف) نماز))((

ب) ورزش

ج) روزه

22. قرآن عالم طبیعت را به چه چیزی تعبیر کرده است؟

الف) عالم غیب

ب) عالم شهادت))((

ج) عالم آگاهانه

23. فلسفه فرستادن پیامبران برای ما چیست؟

الف) تبدیل شعور ناآگاهانه به شعور آگاه

ب) سوق دادن به فطرت خودمان

ج) الف و ب))((  

24. تمایل از باطل به حق را … می گویند . 

الف) حنافت))((

ب) جنافت

ج) عفت

25.کدام گزینه در مورد جنافت صحیح است؟

الف) تمایل از حق به باطل است))((

ب) گرایش به افراط و تفریط است

ج) هر دو

26. و کذالک جعلناکم امه وسطا درباره کدام گزینه آمده است؟

الف) جنافت

ب) حنافت))((

ج) سعایت

27.کدام از ویژگی حنفا می باشد؟

الف) اعتدال و میانه روی

ب) حق گرایی

ج) به پا داشتن نماز

د) همه موارد))((  

28.نهرو علت اضطرابی را که در این جهان پیدا شده، چه می داند؟

الف) تضعیف نیروهای معنوی ))((  

ب) عدم توجه به مادیات و معنویات

ج) ضعف سران حکومت ها

29.بر طبق آیات ۶٠ تا ۶٢ سوره یس راه راستی که ما را به سعادت می رساند چیست؟

الف) انجام واجبات

ب) عدم تبعیت از شیطان))((

ج) برپا داشتن نماز

نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

30.حنیف به چه معناست؟

الف) تمایل از حق به باطل

ب) حق گرا))((

ج) حق گرا و جنیف

31. تمایل از حق به باطل را … می گویند . 

الف) حنافت

ب) جنافت))((

ج) خفیه

32.کدام یک از اصول تعلیمات پیامبران است؟

الف) عبادت و پرستش خداوند یکتا

ب) ترک پرستش سایر موجودات

ج هر دو))((  

33.در دیانت مقدسه اسلام سرلوحه همه تعلیمات چیست؟

الف) کار نیک

ب) اخلاق پسندیده

ج) عبادت))((  

34.مظهر کامل اظهار عبودیت چیست؟

الف) نماز))((

ب) خلوص نیت در کارها

ج) جهاد در راه خدا

آزمون تربیت در پرتو عبادت

35.مظهر کامل اظهار عبودیت چیست؟

الف) روزه

‌ب)  خمس

‌ج)   نماز))((  

36.کدام یک از خلق های زیر تغییر ناپذیر بوده و زمان هیچ تأثیری بر آن ندارد؟

الف) کردار نیک

ب) عبادت و پرستش))((

ج) شفقت و مهربانی

37.توحید افعالی چیست؟

الف) ذات پروردگار یگانه است

ب) همه کارها حتی اعمال انسان به مشیت و اراده خداوند است))((

ج) جز ذات خدا هیچ موجودی شایسته پرستش نیست

38.روشن ترین مراتب عبادت چیست؟

بینش کمال

یگانه شدن انسان

انجام مراسم تقدیس و تنزیه))((  

39.کدام نوع توحید از شئون بندگان است؟

الف) توحید عبادی))((

ب) توحید صفاتی

ج) توحید ذاتی

سوالات دوره ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان

40.اصول اولیه و اعتقادی مسلمانان … و … است . 

الف) توحید ذاتی –  توحید عبادی))((

ب) توحید صفاتی –  توحید عبادی

ج) توحید ذاتی – توحید افعالی

41.مفهوم ابتدایی کلمه لا اله الا اﷲ چیست؟

الف) توحید ذاتی

ب) توحید عبادی))((

ج) توحید عملی

د) توحید افعالی

42.کدام آیات مبین توحید ذاتی خداوند است؟

الف) قل هو اﷲ احد –  لم یکن له کفوا احد

ب) لیس کمثله شیء – لم یکن له کفوا احد ))((

ج) لیس کمثله شیء –  اﷲ الصمد

43.کدام یک از اعمال بشر از مقوله پرستش است؟

الف) اعمالی متفاوت از اعمال طبیعی

ب) اعمالی که تمام افراد بشر آن را تقدیس می کنند

ج) هر دو گزینه (()) 

44.علمای روانکاوی معتقدند که … بیشترین قسمت شعور انسان است؟

الف) شعور مغفول عنه))((

ب) شعوری که انسان از وجود آن آگاه است

ج) هر دو گزینه

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

45. کمترین بخش شعور انسان از دیدگاه علمای روانکاوی کدام گزینه است؟

الف) شعور مغفول منه

ب) شعوری که انسان از وجود آن آگاه است))((

ج) شعور مربوط به ادراکات

46.عالم طبیعت در قرآن به چه تعبیر شده است؟

الف) عالم ماده

ب) عالم شهود))((

ج) عالم امکان

47. دلیل آمدن پیامبران چیست؟

الف) ما را به فطرت خودمان سوق دهند

ب) شعور ناآگاه انسان را تبدیل به امری آگاهانه کنند

ج) هر دو مورد))((  

48.کدام جمله صحیح است؟

الف) پرستش منحصر به انسان است

ب) فقط انسان است که خدا را پرستش می کند آن هم بعضی از انسان ها

ج) برخی از انسان ها پرستش آگاهانه انجام می دهند))((

د) گزینه الف و ب

49. در مسئله عشف حتی آن کس که غیر خدا را می جوید محرک اصلی اش … است

الف) جستجوی خدا))(( 

ب) عشق به خدا

ج) حقیقت وجودی خدا

آزمون مرحله اول ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

50. کدام جمله صحیح است؟  

الف) شعور مختص انسان است

‌ب)  شعور تنها مختص انسان و حیوان است و در گیاهان و جمادات وجود ندارد .

‌ج)   هر ذره ای از ذرات عالم از درجه ای از شعور برخوردار است))(( . 

51.مبنای اصلی بسیاری از عبادات اسلامی چیست؟  

الف) پرورش اراده

ب) کسب مالکیت بر نفس

ج) آزادی معنوی از حکومت مطلقه میل ها

د) همه موارد ))((  

52.خداوند در کدام آیه فلسفه برپاداشتن نماز را بیان کرده است؟  

الف) ان الصلوه تنهی عن الفحشا و المنکر))((  

ب) تفکر ساعه خیر من عباده سنه

ج) وامر اهلک بالصلوه و حافظو علیها

53. تواضع یعنی …  

اعلام عظمت و احترام دیگری

تعظیم و تکریم

اعلام کوچکی خود ))((  

54.کدام کلمه تسبیح لفظی است؟  

سبحان اﷲ

الحمدﷲ

گزینه الف و ب))((  

55.کدام گزینه تقدیس عملی است؟  

الف) رکوع))((  

ب) اﷲ اکبر

ج) سبحان اﷲ

56. اعمالی که زرتشتیان در برابر آتش انجام می دهند … است  

الف) تواضع

ب) تقدیس))((  

ج) تعظیم

57. از نظر اسلام سرلوحه تعلیمات چیست؟  

عبادت))((  

تفکر

تکریم

58.این سخن از کیست؟

بعد از ایمان به خدا چیزی در حد نماز چیست

الف) پیامبر اکرم (ص)

ب حضرت علی (ع) (())

ج امام حسین (ع)

59.کدام قسم از توحید مربوط به بندگان است؟

الف) توحید ذاتی

ب) توحید افعالی

ج) توحید عبادی))((

د) توحید صفاتی

امتحان مرحله اول ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

60.کدام قسم از توحید مربوط به خداوند است؟  

الف) توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید عبادی

ب) توحید افعالی، توحید ذاتی و توحید صفاتی ))((  

ج) توحید عبادی، توحید صفاتی و توحید افعالی

61.کدام کلمه همه مراتب توحید را شامل می شود؟  

الف) لا اله الا اﷲ))((  

ب) سبحان اﷲ

ج) اﷲ الذی له الملک السموات و الارض

62.کدام توحید جزو اصول اولیه اعتقادی می باشد؟  

الف) توحید ذاتی

ب) توحید عبادی

ج توحید افعالی

د گزینه های الف و ب))((  

آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان

63.توحید … پی بردن به یگانگی خداست و توحید … یگانه شدن انسان است . 

الف) توحید نظری و توحید صفاتی

ب) توحید عبادی و توحید عملی

ج) توحید افعالی و توحید نظری

د) توحید نظری و توحید عملی))((  

64.توحید عملی یعنی …  

الف) تنها خدا را پرستیدن))((  

ب) هر نوع اتخاذ کردن، ایده آل گرفتن و قبله معنوی قرار دادن

ج) امر و فرمان شخص دیگری را که خدا به اطاعت او امر نداده اطاعت کند

65.کلمه طیبه »لا اله الا اﷲ« ناظر بر کدام توحید است؟  

الف) توحید نظری

ب) توحید عملی ))((  

ج) توحید صفاتی

د) گزینه الف و ج

66.مرز توحید و شرک در عبادت در کدام گزینه آمده است؟  

الف) انا الیه راجعون))((  

ب لا اله الا اﷲ

ج قل هو اﷲ احد

د) لم یکن له کفوا احد

67.توجه به هر موجود (اعم از توجه ظاهری و معنوی) در چه صورت توجه به خداست؟  

الف) هرگاه به صورت توجه به یک راه برای رفتن به سوی حق باشد و مقصد باشد .

ب) هرگاه به صورت توجه به یک راه برای رفتن به سوی حق باشد و نه یک مقصد))((  

ج) هرگاه به صورت توجه به یک راه برای رفتن به سوی مقصد باشد و نه حق

68.جنافت یعنی چه؟  

الف) تمایل از باطل به حق

ب) تمایل از حق به باطل))((  

ج) یعنی حق گرا

69.این سخن از کیست؟ نماز مثل چشمه آب گرمی است که در خانه انسان باشد و انسان روزی پنج بار در آن آب گرم شستشو بکند  

الف) امام علی (ع)

ب) پیامبر اکرم (ص))(( ) 

ج) امام رضا (ع)

نمونه سوال امتحان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

70.کتاب اسفار از کیست و موضوع آن بیشتر در چه رابطه ای است؟  

بوعلی سینا –  تسبیح خدا

ملا صدرا-  ماهیت عشق))((  

ملا صدرا – تسبیح خدا

بوعلی سینا –  ماهیت عشق

71. از دیدگاه ملاصدرا عشق بر چند نوع است؟ 

  الف) یک نوع –  عشق جنسی

ب) دو نوع – عشق جنسی و مجازی، روحانی و نفسانی))(( 

  ج) یک نوع – عشق نفسانی

72. کدام جمله غلط است؟  

الف) در عشق مسئله وصال و تصاحب مطرح است))((  

ب) شهوت شیء را برای خود خواستن است

ج) در شهوت هدف تصاحب معشوق و از وصال او بهره مند شدن است

د) در عشق مسئله فنای عاشق در معشوق مطرح است

73. کدام شخصیت همه چیز و به طریق اولی عشق را جنسی می داند

الف) فروید))((  

ب) مارکس

ج) ملاصدرا

74.افضل عبادات چیست؟  

زکات

روزه

جهاد نفس

تفکر))((  

75.تفکر چه نوع عبادتی محسوب می شود  

الف) عبادت مالی

ب) عبادت فکری ))((  

ج) عبادت بدنی

76.کدام عبادت بدنی است؟  

الف) نماز))((  

ب) انفاق

ج) خمس

د) زکات

77.این جمله از کیست؟ من می خواهم انسان را از پرستش غیر انسان آزاد سازم تا انسان خود را بپرستد  

الف) ویلیام جیمز

ب) کارل مارکس))((  

ج) اینیشتین

78.بالاترین گناه چیست؟  

الف) شرک به خدا))((  

ب) سبک شمردن نماز

ج) ترک مستحبات

79.انواع پرستش کدامند؟  

الف) ظاهری و باطنی

ب) عملی و اکتسابی

ج) قولی و عملی))((  

آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

80.جملات و اذکاری که به کار می بریم کدام نوع پرستش است؟  

الف) زبانی

ب) قولی))((  

ج) عملی

81.وقوف عرفات و مشعر، کدام نوع پرستش می باشند؟  

الف) زبانی

ب) قولی

ج) عملی))((  

82.نماز مشتمل بر کدام نوع پرستش است؟  

الف) زبانی

ب) قولی

ج) عملی

د) الف و ب

(این سؤال اشتباه است؛ گزینه ب و ج درست است)

83.اعمال انسان بر چند نوع است؟  

الف) دو نوع))((  

ب) سه نوع

ج) بیش از سه نوع

84.عمل یک خیاط در خیاطی کدام نوع از اعمال است؟  

الف) اعمالی که خالی از منظور خاص است))((  

ب) اعمالی که با یک سلسه مقصود و هدف خاص انجام می پذیرد

85.بیشتر کارهای انسان، کدام نوع از اعمال است؟  

الف) اعمالی که خالی از منظور خاصی است))((  

ب) اعمالی که با هدف خاص صورت می پذیرد

ج) اعمالی که بدون داشتن منظور خاص ولی با هدف صورت می گیرد

86.کدام نوع کار در حکم کلمات و الفاظ و لغات مستعمل رایج است؟  

الف) اعمالی خالی از منظور و هدف

ب) اعمالی دارای هدف خاص))((  

ج) هر دو

87.محتوای پرستش چیست؟  

الف) ثنا و ستایش خدا به اوصافی که مخصوص اوست

ب) تسبیح و تنزیه خدا از هر گونه نقص و کاستی

ج) سپاس و شکر خدا به عنوان منشأ اصلی خیرها و برکات

د) همه موارد))((  

88.حس پرستش از آن تعبیر به حس … می شود  

الف) معنوی

ب) ربانی

ج) یکتا پرستی

(شاید الف –  درست تر؛ حس دینی)

89. حس پرستش در کدام گزینه درست آمده است؟  

الف) فقط مخصوص پیامبران و امامان می باشد

ب) فقط مخصوص صالحان می باشد

ج) در عموم افراد بشر وجود دارد))((  

نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادتاز کتاب طهارت روح شهید مطهری

90. پیامبران چه چیزهایی را به عنوان پرستش آوردند؟  

الف) نوع پرستش را به بشر آموختند

ب) جلوگیری از شرک

ج) هر دو مورد))((  

91. اصلی ترین بعد وجودی آدمی چیست؟  

الف) نیایش و پرستش))((  

ب) میل به پرستش

ج) نوع دوستی

92. کدام جمله صحیح است؟  

الف) انسان ها در ابتدا انحرافاتی مانند بت پرستی و … داشتند و سپس یگانه پرست شدند

‌ب)  انسان ها از ابتدا یگانه پرست بودند و بت پرستی و پرستش ماه، ستاره و … انحرافاتی بود که به مرور ایجاد شد))((  

‌ج)   از ابتدا هم یگانه پرستی و هم پرستش بت ها، ماه و ستارگان وجود داشت و به تدریج مردم راه خود را از یکدیگر جدا کردند

93.کدام حس به حس دینی تعبیر می شود؟  

الف) حس پرستش))((  

ب) حس عبادت

ج) حس حب خویشتن

94.منظور از حال در این جمله انیشتین چیست؟ در این حال فرد به کوچکی آمال و اهداف بشر پی می برد 

الف) حال پرستش))((  

ب) حال مرگ

ج) حال عبادت

95.این جمله از کیست؟ نیایش عمل حیاتی و متعارفی است که به وسیله آن جزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگتری از حیات اکتشاف می کند  

الف) اقبال))((  

ب) انیشتین

ج) ویلیام جیمز

96.اساسی ترین پیام قرآن چیست؟  

الف) هدایت بشر

ب) توحید))((  

ج) عدالت

97.کدام جمله صحیح است؟  

الف) پیام توحید اختصاص به پیامبر خاتم دارد

ب) پیام توحید سرلوحه رسالت همه انبیاست))((  

همچنین در سبزپندار بخوانید :

نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان با پاسخ مرحله اول

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت | خلاصه کتاب طهارت روح

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون دوم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت – مرحله دوم