کودک آزاری در رفسنجان – ناپدری ابوالفضل دو ساله را به کما فرستاد

عکس ابوالفضل دو ساله که به خاطر شکنجه توسط نا پدری اش به کما رفته است

عکس ابوالفضل دو ساله که به خاطر شکنجه توسط نا پدری اش به کما رفته است

شکنجه بچه 2 ساله در رفسنجان توسط ناپدری بیرحمش

ابوالفضل دو ساله ، کودکی که به دلیل کودک آزار در رفسنجان و ضربه محکمی که به سرش خورده بود ، به بخش آی سی یو بیمارستان امام علی رفسنجان منتقل شده است.

این کودک دو ساله رفسنجانی ، با این ضربه محکم به کما رفته است و پزشکان امید زیادی به زنده ماندن او ندارند

مدیر روابط عمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان در این مورد می گوید :

این کودک دو ساله روز یکشنبه به بخش اورژانس منتقل و سپس به بخش اطفال منتقل شد.

و پس از اینکه حال عمومی وی بدتر شد به آی سی یو 2 بیمارستان منتقل گردید.
ابوالفضل 2 ساله با مادرش در چادری در ترمینال رفسنجان به تنهایی زندگی می کردند.

که به واسطه ی ازدواج موقت مادر ابوالفضل با مردی که به گفته ی مادرش از روی کارت ایتام با او آشنا شد و برای کمک به ابوالفضل آمده بود.
این مرد معتاد به شیشه که در ظاهری خیرخواهانه وارد زندگی آن ها شده بود .

بعد از چند مدت ابوالفضل و مادرش را کتک و مورد آزار و اذیت قرار می داده است.
به طوری که آثار سوزاندن با سیگار و جای تیغ بر گردن او وجود دارد.

در اوایل هفته جاری بر اثر ضربه سنگینی که توسط ناپدری به سر ابوالفضل وارد شده او را در حالت نیمه بیهوشی روانه بیمارستان کرده به گونه ای که پزشکان امید بسیار کمی به بهبودی ابوالضل دارند.
این گزارش تصاویر از ابوالفضل را در بیمارستان علی بن ابی طالب رفسنجان نشان می دهد.

تصاویر شکنجه ابوالفضل 2 ساله توسط ناپدری سنگدل و معتادش

ابوالفضل ، قربانی کودک آزاری در رفسنجان

ابوالفضل ، قربانی کودک آزاری در رفسنجان

 

آثار کودک آزاری ناپدری رفسنجانی بر روی گردن ابوالفضل

آثار کودک آزاری ناپدری رفسنجانی بر روی گردن ابوالفضل

 

کودک آزاری دیگری در رفسنجان : این بار هم ناپدری مسبب قتل کودک دو ساله شد

کودک آزاری در رفسنجان : این بار هم ناپدری مسبب قتل کودک دو ساله شد

 

آقار کودک آزاری ناپدری ابوالفضل کنار گوش او

آقار کودک آزاری ناپدری ابوالفضل کنار گوش او

سوزاندن دست ابوالفضل دو ساله با سیگار در رفسنجان

سوزاندن دست ابوالفضل دو ساله با سیگار در رفسنجان

اخیرا کودکی با نام اهورا نیز در رشت ، به دلیل کودک آزاری و تعرض جنسی توسط ناپدری اش ، به قتل رسیده بود