رفتگری که با مدرک فوق لیسانس می خواست معلم شود ولی پاکبان شد

رفتگری با مدرک فوق لیسانس و رضا رشیدپور

امروز میهمان برنامه حالا خورشید با مجریگری آقای رضا رشیدپور جوانی به نام محمد خانی بود.

محمد خانی جوانی از یزد است که پیش از این معلم مدارس غیر دولتی بوده است.

ولی به دلیل مشکلات این مدارس از لحاظ درآمد و حقوق

و سابقه بیمه این مدارس را رها کرده و به رفتگری شهرداری پناه برده است.

وی فارغ التحصیل و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد.

این هم وطن یزدی به قول خودش به دلیل نداشتن آشنا و پارتی در ادارات نتواسنته به استخدام در آید.

و اکنون به شغل رفتگری یا همان پاکبانی مشغول است.

قابل ذکر است وی ادعا میکند که همین شغل را هم به دلیل داشتن آشنا که راننده ماشین زباله است.

به دست آورده و در این شغل مشغول شده است.

در ادامه فیلم مصاحبه رضا رشیدپور و آقای محمد خانی ، رفتگری که دارای مدرک فوق لیسانس است را برایتان آماده کرده ایم.

دانلود کلیپ مصاحبه با رفتگری که مدرک کارشناسی ارشد دارد