مهدی پیتی کیست؟ دستگیری فردی که مردم را در پارک ها به آتش میکشید

دستگیری مهدی پیتی شروری که مردم را آتش میزد

مهدی پیتی کیست؟ دستگیری فردی که مردم را در پارک ها به آتش میکشید

مهدی پیتی کیست؟ دستگیری فردی که مردم را در پارک ها به آتش میکشید

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فردی ملقب به پیتی که در پارک ها مردم را به آتش میکشید

با تحقیقات گسترده و کمک های مردمی دستگیر شد.

بعد از انتشار فیلمی از مردی که در پارک های تهران برای تفریح مردم را به آتش میکشید، پرونده ای در پلیس تهران برای

دستگیری این فرد تشکیل شد.رئیس پلیس تهران بزرگ تیمی ویژه و متخصص را برای دستگیری این فرد تشکیل داده و دستور

به دستگیری سریع این فرد بزهکار داد.

بعد از انتشار این فیلم در فضای مجازی تعداد زیادی از شهروندان تهرانی

با تماس با پلیس تهران بزرگ و ابراز تاسف بخاطر این کارهای که آرامش را از مردم میگیرند ،

اطلاعات دقیقی از هویت این فرد شرور را در اختیار پلیس تهران قرار دادند.

بعد از تحقیقات پلیسی بسیار دقیق که توسط گروه ویژه ای از پلیسان انجام شد بلاخره فردی شرور به نام مهدی پیتی که یکی از

مجرمان سابقه دار تهران می باشد در پنجشنبه 15 آذرماه 1397 دستگیر شد.

فیلم آتش زدن مردم در پارک های تهران