متن های زیبا برای تبریک روز خبرنگار | روز جهانی آزادی مطبوعات | متن کوتاه در مورد روز خبرنگار

در روز هفدهم مرداد ماه سال 1377 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به مناسبت شهادت این خبرنگار وظیفه شناس، شورای فرهنگ عمومی، 17 مرداد ماه را به عنوان “روز خبرنگار” نام گذاری کرد. به مناسبت روز خبرنگار تعدادی hc متن های زیبا برای تبریک روز خبرنگار را آماده کرده ایم

متن های زیبا برای تبریک روز خبرنگار

متن های زیبا برای تبریک روز خبرنگار

متن های زیبا برای تبریک روز خبرنگار

نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی صداست

روز جهانی آزادی مطبوعات

روز جهانی آزادی مطبوعات

روز جهانی آزادی مطبوعات

دوست خوبم، این روز بر شما نیز مبارک. اندیشه ات هماره سبز باد.

متن کوتاه در مورد روز خبرنگار

متن کوتاه در مورد روز خبرنگار

متن کوتاه در مورد روز خبرنگار

آگاهی می دهی و امید. روزت مبارک.

تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

چاکرم استاد.
روزت مبارک رئیس.
ما که… شما هم نمی شیم، چه برسه به
خبرنگار.

پیام تبریک روز قلم

پیام تبریک روز قلم

پیام تبریک روز قلم

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

روز جهانی خبرنگار چه روزی است؟

روز جهانی خبرنگار چه روزی است؟

روز جهانی خبرنگار چه روزی است؟

کسی که روز خبرنگارو بهمون تبریک نمی گه.
خودمون باید به هم تبریک بگیم. بچه ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

متن ادبی روز خبرنگار

متن ادبی روز خبرنگار

متن ادبی روز خبرنگار

خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق است، هنری و عشقی که خبرنگار باید با جان و دل عاشق آن باشد تا بتواند در این زمینه موفق باشد. روزت مبارک

عکس برای روز خبرنگار

عکس برای روز خبرنگار

عکس برای روز خبرنگار

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. روز خبرنگار بر شما مبارک

شعر در وصف خبرنگار

شعر در وصف خبرنگار

شعر در وصف خبرنگار

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

همچنین در سبزپندار بخوانید:

امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار هتاک به امام رضا (ع) دستگیر شد + عکس
 عکس نوشته تبریک روز خبرنگار | پروفایل تبریک روز خبرنگار + متن ادبی روز خبرنگار