درگذشت معصومه مروی بازیکن والیبال تیم ملی ایران

معصومه مروی، ملی پوش اسبق تیم ملی والیبال بانوان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایسنا، با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم «معصومه مروی» بازیکن اسبق تیم ملی والیبال بانوان دارفانی را وداع گفت.
فدراسیون والیبال ایران این مصیبت را به خانواده مروی و خانواده بزرگ والیبال تسلیت گفته

و از درگاه ایزد منان برای این مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

درگذشت معصومه مروی بازیکن والیبال تیم ملی ایراندرگذشت معصومه مروی بازیکن والیبال تیم ملی ایران

پورتال سبز پندار نیز این مصیبت وارده را به خانواده مروی و جامعه والیبال تسلیت می‌گوید. و برای آن مرحومه طلب آمرزش و مغفرت دارد.