خودکشی محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران شایعه یا واقعیت ؟

خودکشی محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران شایعه یا واقعیت ؟

اخیرا خبری در شبکه های مجازی منتشر شده بود که از خودکشی محمدعلی نجفی حکایت دارد.

دکتر محمدعلی نجفی وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای خاتمی اخیرا به سمت شهرداری تهران

منصوب شد اما پس از مدتی به علت بیماری از این سمت استعفا داد.

پس از مدتی حواشی دیگری دامنگیر آقای نجفی شد و ماجرای ازدواج مجددش در شبکه های مجازی بازتاب گسترده ای داشت.

اما اخیرا نیز خبر دیگری در شبکه های مجازی دست به دست شد که از خودکشی دکتر محمدعلی نجفی حکایت داشت.

اما پس از دقایقی بهروز شجاعی در توئیتی نوشت :

حاشیه سازی جریان خاص که دستش از شهرداری کوتاه شده برای برای دکتر نجفی گویا قرار نیست پایان یابد.

همین چند دقیقه پیش با ایشان صحبت کردم، خبر منتشر شده در برخی کانال ها کذب محض است.