مرگ ایان کاگنیتو کمدین بریتانیایی حین اجرای کمدی

ایان کاگنیتو روی صحنه نمایش جان سپرد

ایان کاگنیتو یکی از کمدین های بریتانیایی است که اخیرا حین نمایش کمدی اش روی زمین افتاد و جان سپرد.
کمدین 60 ساله بریتانیایی در حالی که روی صندلی نشسته بود و ناگهان تنفس او به شماره افتاده ، سکته کرد و روی زمین افتاد.
مخاطبین که فکر میکردند این جزئی از نمایش طنز اوست در لحظه واکنشی نشان نداده اند.

اما پس از تکان های شانه هایش و اینکه متوجه شدند تنفس تند او واقعی است دو پرستار و یک پلیس به بالای سرش آمدند اما وی روی صحنه جان سپرد.
نکته جالب این است که حال وی قبل از اجرا نیز نا مساعد بوده و وی با اصرار اجرای خود را انجام داده است.
در این اجرا آقای کاگنیتو اندکی در مورد سلامتی خود نیز حرف زده بود
و در یکی از جملاتش نیز به مخاطبین گفته بود: تصور کنید همین جا جلوی شما بمیرم.

مرگ کمدین بریتانیایی حین اجرای کمدینام واقعی آقای کاگنیتو پل باربیری بوده است و در سال 1958 در لندن متولد شده است.
پس از فوت آقای کاگنیتو کمدین های بسیاری در شبکه های اجتماعی به او ادای احترام کردند.
وی در اواسط دهه 80 میلادی کار استندآپ کمدی را آغاز کرده بود.