تاریخ صدور احکام جدید فرهنگیان | حکم حقوقی معلمان در سال 1398

احکام حقوقی فرهنگیان

هر ساله دولت با توجه به نرخ تورم ، درصدی را برای افزایش حقوق فرهنگیان و کارمندان دولت در نظر میگیرد
اما امسال با توجه به نرخ تورم بالا و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق ، روال افزایش حقوق تغییر کرده است.
طبق بررسی ها و بنابر تصمیم دولت و مجلس ، بنا بر آن شده است که در سال 98 حقوق کارمندان

به مبلغ 400 هزار تومان و بین 10 تا 20 درصد افزایش داشته باشد.

که با توجه به میزان حقوق دریافتی این رقم متفاوت است.

حقوق فرهنگیان در سال 98

این درصد افزایش هنوز در حال چانه زنی است و رقم دقیق آن مشخص نیست.

البته مبلغ 400 هزار تومان که مورد توافق دولت بوده است از فروردین ماه به حساب بازنشستگان

و کارمندان دولت واریز شده و این مبلغ به حقوق آنان افزوده گردیده است.

اما هنوز احکام جدید فرهنگیان صادر نشده و در دسترس نیست.

احکام جدید فرهنگیان در سال 1398 کی صادر می شود ؟

حکم فرهنگیان در سال جدید احتمال می رود در نیمه دوم امسال صادر شده و در دسترس فرهنگیان باشد.

برای مشاهده حکم و فیش حقوقی فرهنگیان می توانید از طریق آدرس سامانه استان خود وارد شده و این مورد را بررسی کنید.