معنی ضرب المثل عجله کار شیطان است + عکس

انشا در مورد عجله کار شیطونه ، مفهوم ضرب المثل عجله کار شیطان است یعنی چه

معادل انگلیسی ضرب المثل عجله کار شیطان استشاید ضرب المثل عجله کار شیطونه یا همان عجله کار شیطان است را بار ها و بار ها شنیده اید.

این ضرب المثل کاربرد بسیاری در زندگی ما ایرانیان دارد و از گذشته در مواقعی که در کاری شتاب میکردیم ، آن را به ما یادآوری میکردند.

عجله کار شیطان است یعنی چه ؟

با صبر و شکیبایی در انجام کارها و تصمیمات زندگی همه ی هدف ها

مورد ارزیابی  و آزمایش قرار می گیرند و با دقت فراوان به انجام می رسانند.

اما کسانی که در همه ی کارهای خود عجله دارند ،تنها به انجام کار عمل می کنند و نتیجه ی کار و درستی کار برایشان اهمیتی ندارد،

همانطور که همه می دانیم با عجله کردن در کار علاوه بر نگرفتن نتیجه ی مطلوب اغلب خسارت هایی

نیز به ما وارد می شود که این خسارت ها می توانند جانی و مالی باشند و گاه می توانند غیرقابل جبران باشند

و یک زندگی را تباه کنند. همانطور که گفته شد، عجله کار شیطان است.

مفهوم مثل عجله کار شیطونه چیست ؟

همان شیطانی که همیشه ما را وادار به انجام کارهایی می کند که به صلاح ما نیستند

و به ما ضرر می رسانند. مثل اینکه لحظه ی آخر از خواب بیدار شویم و از عجله ی زیاد صبحانه نخوریم و به مدرسه برویم.

این صبحانه نخوردن مثالی از ضرر رساندن است که طی طولانی مدت بیماری های زیادی را پشت سر خود به همراه دارد.

انسان عاقل و باهوش همیشه در کارها صبوری خرج می کند و از شتاب بیهوده و تصمیمات عجولانه دوری می کند

تا در نهایت به نتیجه مطلوب دست یابد در حالی که با عجله کردن در کارها تنها به خودش ضرر می رسد

و هرگز نمی تواند به هدف زندگی خود دست یابد و همیشه سرافکنده و نادم باقی می ماند.

مطمئنا در اطراف ما همیشه انسان هایی بوده اند که با عجله کردن زندگی خود را تباه کرده اند.

بنابراین با دیدن آن ها و درس گرفتن از عاقبت آن ها همیشه صبر و شکیبایی

را پیشگام در زندگی خود قرار دهیم تا در زندگی سربلند و پیروز باشیم.

ضرب المثل عجله کار شیطان است چه مواقعی کاربرد دارد ؟

این ضرب المثل وقتی میبینیم شخصی در کار خود شتاب میکند و این باعث می شود نتیجه ای بگیرد که مطلوب نیست کاربرد دارد.

و از این مثل در این مواقع استفاده می شود تا فرد را از تعجیب بیهوده باز دارد.

عکس نوشته و پروفایل عجله کار شیطان است

معادل انگلیسی ضرب المثل عجله کار شیطان است

معادل انگلیسی ضرب المثل عجله کار شیطونه ، را میتوان جمله ی

haste make waste

دانست. البته معنی اصلی این جمله این است که عجله تلف میکند.