بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند | علت بسته شدن پیج حاجی لند چیست ؟

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

پیج اینستاگرام محمد محمدی بنا به دستور قضایی بسته شده است

در بیو پیج اینستاگرام متنی با این عنوان نوشته شده است نوشته شده که:

«این صفحه برابر مواد قانونی 639 و 742 قانون مجازات اسلامی و حسب دستور مقام محترم قضایی مسدود گردید.»

هر دو پیج اینستاگرام حاجی لند یکی با 582 هزار دنبال کننده و یکی دیگر با 45 هزار دنبال کننده بسته شده است

علت بسته شدن پیج حاجی لند چیست ؟

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید که مواد قانونی 639 و 742 مجازات اسلامی چیست .

ماده 639 ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف‌»

علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.

تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده 742 ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر

توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند

به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال

تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می‌شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (1.000.000) ریال

تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته

مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر

دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود

که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

همچنین در سبز پندار بخوانید:

حاجی لند کیست + بیوگرافی و تصاویر اینستاگرام Haji_land

مائده هژبری | بیوگرافی مائده هژبری رقاص اینستاگرام + ماجرای دستگیری مائده هژبری