فیلم واژگونی تریلر حامل بار ماهی – جاده زیدآباد سیرجان

فیلم چپ کردن کامیون حامل بار ماهی در جاده سیرجان ، فیلمی عجیب از غارت اموال یک تریلی توسط عده ای از مردم!

فیلم واژگونی تریلر حامل بار ماهی - جاده زیدآباد سیرجان

فیلم چپ کردن کامیون

فیلم چپ کردن کامیون حامل بار ماهی در جاده سیرجان و هجوم مردم در این کلیپ فضای مجازی کامیون ماهی در جاده سیرجان بعد از چپ کردن در کنار جاده با هجوم مردم به سمت ماهی ها روبرو می شود متاسفانه بعضی افراد در کشور ما به جای اینکه کمکی به فرد حادثه دیده کنند به غارت اموال وی میپردازن فیلم غارت اموال یک تریلی که بار ماهی داشته را در زیر مشاهده مینمایید.

فیلم چپ کردن کامیون حامل بار ماهی در جاده سیرجان و هجوم مردم

فیلم واژگونی تریلر حامل بار ماهی - جاده زیدآباد سیرجان

فیلم واژگونی تریلر حامل بار ماهی – جاده زیدآباد سیرجان

فیلم واژگونی تریلر حامل بار ماهی - جاده زیدآباد سیرجانهمچنین در سبز پندار بخوانید:

انگیزه قتل عدنان آق آتابای و مهران پورقاضی پسران گنبدی + عکس قاتل دو نوجوان گنبدی