فیلم توهین آرش ظلی پور مجری تلویزیون به مسعود فراستی و واکنش او

مسعود فراستی که نظرات و نقد های جنجالی او در برنامه هفت معروف است.

اخیرا مهمان آرش ظلی پور در برنامه من و شما بود ، در حین حرف زدن مسعود فراستی ناگهان مجری جملاتی توهین آمیز نظیر :

چرا شما فکر میکنید شخصیت تاثیرگذاری در سینما هستید ؟ چرا من من من میکنید و با غرور حرف میزنید ؟

چرا فکر میکنید حرف های شما کمک میکنه به سینمای ایران ؟

بعد از پخش برنامه هفت ما به جلو رفتیم ؟

پس مسعود فراستی اصلا اونقدری که فکر میکنه آدم تاثیر گذاریه ، نیست.

چون خودش فکر میکنه نشسته جلوی قاب دوربین و هی میگه من من من من خیلی هم خود شیفته حرف میزنه

چی شد ؟ فیلمسازی اومده که مسیرش عوض بشه ؟

که در جواب فراستی میگوید : چون ادب نداری که بزاری دیگری حرف بزنه

سپس فراستی میگوید : من با احترام به مخاطب من و شما جمله ام رو تموم میکنم و جلسه رو کات میدم.

و سپس حرف هایی در مورد فیلم های هزارپا ، لس آنجلس ، آمپول و … و اینکه کمدی نبوده

و ضد اجتماعی و مستهجن هستند زده و برنامه را ترک میکند.

در همین لحظه مجری برنامه که شدیدا دست و پای خود را گم کرده است

جملاتی بی معنی را به زبان آورده و سعی میکند برنامه را در دست بگیرد.

بنظر میرسد نه تنها بعنوان پیشکسوت ، بلکه به عنوان شخصی با سن و سال بالاتر از آرش ظلی پور مجری این برنامه،

بهیچ عنوان ادبیات و توهین های مجری این برنامه پسندیده نبوده

و باید حتما عذرخواهی ای از این برنامه و از طرف مجری از مسعود فراستی بشود.

و امیدواریم زین پس نیز مجریان محترم تلویزیون ، حداقل های ادب را آموخته و سپس به جلوی دوربین ها بروند.