فیلم برخورد وحشیانه پیمانکار شهرداری کرمان با دو کودک کار

 برخورد وحشیانه پیمانکار شهرداری کرمان با دو کودک گل فروش

برخورد وحشیانه پیمانکار شهرداری کرمان با دو کودک گل فروش

برخورد وحشیانه پیمانکار شهرداری کرمان با دو کودک گل فروش

صبح امروز کلیپی در رابطه با رفتار خشنوت‌آمیز پیمانکار شهرداری کرمان با کودکان کار منتشر شد که در آن دو کودک کار مجبور به خوردن گٌل می‌شوند.
در این کلیپ دو کودک کار وادار به خوردن گل هایشان میشوند پیمانکار میگوید بخور بخور تا ته بخور حتی ساقه هایش را هم باید بخوری کثافت زود باش  باید بخوریش !
امید است با برخورد قاطع با این فرد دیگر شاهد چنین رفتاری دار جامعه نباشم.

هشدار – فیلم حاوی صحنه های دلخراش است

اخراج کارمند شرکت پیمانکاری شهرداری کرمان

شهردار منطقه دو شهرداری کرمان خبر داده فردی که دو کودک کار را مجبور به خوردن دسته‌گل‌های نرگس کرده بود، اخراج شد.