نحوه پرداخت وجوه تمامی سپرده‌گذاران موسسه فرشتگان

موسسه فرشتگان که مانند موسسه مالی و اعتباری کاسپین یکی از موسسات ورشکسته نظام بانکی ایران می باشد ، اخیرا طی اطلاعیه ای تاریخ واریز بدهی های سپرده گذاران این موسسه را اعلام نمود.

نحوه پرداخت وجوه تمامی سپرده‌گذاران موسسه فرشتگان

نحوه پرداخت وجوه تمامی سپرده‌گذاران موسسه فرشتگان

این موسسه غیر دولتی که از سال گذشته اعلام ورشکستگی کرده است و نمیتواند پاسخگوی مشتریان خود باشد مدتی با موسسه دیگری ادغام شد ولی کماکان مشکلاتی را داشت .

سپرده گذاران موسسه کاسپین و موسسه فرشتگان در پی تجمعات مختلف ، نسبت به کمبود نظارت از سوی بانک مرکزی اعتراض کرده و خواهان پرداخت بدهی های خویش شده بودند.

اکنون سپرده گذاران موسسه فرشتگان می توانند طبق جدول زیر برای دریافت بدهی های خود به این موسسه بانکی مراجعه کنند.

تاریخ واریز بدهی های موسسه فرشتگان

تاریخ واریز بدهی های موسسه فرشتگان

بروزرسانی :

زمانبندی مراجعه بدهکاران و سپرده گذاران فرشتگان لغو شد و می توانند بدون زمانبندی به این موسسه مراجعه کنند

در حالی روز گذشته موسسه کاسپین اعلام کرد که سپرده گذاران فرشتگان بر اساس برنامه زمانبندی شده می توانند به شعب موسسه مراجعه و وضعیت سپرده های خود را مشخص کنند که طولی نکشید که زمان بندی اعلام شده لغو شد.
از روز گذشته ( ۲۰ آبان ماه) پرداخت مطالبات سپرده گذاران فرشتگان در تمامی سقف ها در شعب موسسه کاسپین آغاز شد. در اواخر روز بود که موسسه کاسپین طی اطلاعیه ای جدول زمانبندی منتشر کرد که سپرده گذاران بتوانند بر اساس آن مراجعه و تعیین تکلیف شوند. بر این اساس قرار بود از بیستم آبان ماه تا هفتم آذرماه به مدت ۱۴ روز کاری و براساس حروف الفبا مراجعات انجام شود.

با این حال طولی نکشید که موسسه کاسپین زمانبندی انجام شده و نحوه مراجعه بر اساس تقسیم بندی را حذف کرد. دلیل این موضوع تسریع در پرداخت مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان اعلام شده است. بر این اساس کلیه سپرده گذاران مشمول می توانند بدون در نظر گرفتن جداول زمانبندی و محدودیت زمانی به شعب کاسپین مراجعه کنند.